Victory

Tamang pamasahe sa cabanatuan, Dapat ipatupad

This petition made change with 89 supporters!


Minahamal naming mayor,

 

Hinihingi kopo ang inyong pansin para sa aming mga taga-cabanatuan, dahil hindi na sapat sa bulsa ang singil pamasahe sa tricycle. Alam kopong kailangan din kumita ng mga tricycle driver's sa ating lungsod, pero paano naman po kaming hindi sapat ang perang nahahawakan? Tulad kopo na isang studyante na sapat lamang ang baon na ibinibigay ng aking magulang? Hindi tulad sa ibang bayan na mura lang ang pamasahe, ang akin lamang pong pinupunto ay sana po maging abot sa bulsa ang singil ng pamasahe para saamin na mga studyante o senior citizen at pati na rin ang normal na namamasahero dito sa cabanatuan. Dahil hindi na po nasusunod ang tamang taripa para sa tricycle dito sa ating lungsod, para saan pa po ang inilabas na city ordinance para sa pamasahe kung di rin naman ito masusunod?

Hinihiling ko na ito po ay inyong mapansin ay bigyan ng oras para pag-isipan. Ito ay para rin sa aming mga taga-cabanatuan. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.Today: Recca is counting on you

Recca Yaris needs your help with “Mayor jay vergara: Tamang pamasahe sa cabanatuan, Dapat ipatupad”. Join Recca and 88 supporters today.