Petition Closed

"Problema sa Basura ng Cabanatuan Solusyonan"

This petition had 106 supporters


Alam natin sa lungsod natin ay ang basura ang isang dahilan na sanhi ng pagbabaha sa lungsod natin.Basura ito ang mga bagay na nagdudulot ng polusyon at ito din ang nagiging sanhi ng sakit na maari nating matamo sa mga maduduming bagay itinatapon ng bawat isa sa atin, na maduduming basura.Ang mga tao ang nagbibigay ng dahilan para maging madumi ang kapaligiran dahil sa maling pagtatapon ng basura sa iba't ibang sulok ng daan.

  Hindi nila iniisip na madaming bagay na maaari pang pakinabangan at pwede pang magamit sa iba't ibang proyekto katulad na lamang ng Plastic Bottles na itinatapon ng iba sa iba't ibang sulok na hindi nila alam na pwede rin itong pakinabangan ng baranggay dahil pwedeng ipunin lahat ng maaari pang gamitin at maari itong ibenta para maging pondo ng baranggay na magagamit sa pangangailangan ng bawat isa.Today: saira is counting on you

saira gaffur needs your help with “Mayor. Jay Vergara: "Problema sa Basura ng Cabanatuan Solusyonan"”. Join saira and 105 supporters today.