Victory

Paglalagay ng mga sapat na Traffic Lights sa Cabanatuan City

This petition made change with 100 supporters!


Sa panahon ngayon dumarami na ang bilang ng sasakyang ginagamit ng mga tao rito sa lungsod ng ng Cabanatuan City. Dahil sa Bilang na ito ay nagkakaroon ng trapiko sa daan bg nagiging sanhi ng pagka delay ng mga tao  sa mga lakad at iba pang pupuntahan nila. Isa pang dahilan ng trapiko ay ang kawalan ng sapat na traffic lights sa mga pangunahing daan sa lungsod. Dahil sa kawalan ng traffic lights ay halos mag unahan na ang mgamga driver sa pagmamaneho, panay ang pagsingit at pag over take na siyang nagpapahaba ng traffic. Kung malalagyan ng sapat na Traffic Lights ang mga pangunahing daan sa lungsod ay magiging mas maluwag ang daan, maiiwasan ang sali-saliwang pagsingit ng mga drivers, maiiwasan ang labis-labis na bilis sa pagmamaneho. Magiging malaking tulong ito sa lahat ng mamamayan ng Cabanatuan CityToday: mary joy is counting on you

mary joy ortega needs your help with “Mayor Jay Vergara : Paglalagay ng mga sapat na Traffic Lights sa Cabanatuan City”. Join mary joy and 99 supporters today.