Victory

Paglalagay ng ilaw sa bawat poste Ipatupad !

This petition made change with 99 supporters!


  Alam naman natin na hindi lahat ng poste sa Lungsod ng Cabanatuan City ay may ilaw , Kaya't kung maipapatupad ang paglalagay ng ilaw sa bawat poste ng Lungsod ng Cabanatuan City ay maiiwasan ang aksidente at pagkakaroon ng krimen . Today: Ly is counting on you

Ly Martin needs your help with “Mayor Jay Vergara: Paglalagay ng ilaw sa bawat poste Ipatupad !”. Join Ly and 98 supporters today.