Victory

Paglalagay ng CCTV's, Checkpoint at Roadlights sa ating komunidad

This petition made change with 100 supporters!


Magandang araw sa inyong lahat, ang petition na ito ay makakatulong sa ating komunidad kung ito ay maipapatupad, ang paglalagay ng karagdagang CCTV's, Checkpoint, at roadlights ay malaki ang maitutulong sa ating komunidad at sa pamumuhay natin. Ang paglalagay ng cctv ay makakatulong at makadaradag ng seguridad natin,lalo na sa mga pamayanan na palaging may krimen, paglalagay ng checkpoint ay malaki rin ang magiging tulong sa komunidad natin, mapipigilan nito yung mga pumupuslit at nakikipagkalakalanng droga. Ang paglalagay ng karadagan roadlights ay makakatulong sa mga motoristang umuuwi na ng gabi at ito ay makakaiwas sa disgrasya sa daan, lahat ng ito ay makakatulong sa atin lalo na sa mga pamilya nating umuuwi na sa gabi, kung ito ay maisasagawa at maipapatupad, maganda ang magiging epekto nito sa komunidad natin lalo na sa pamumuhay natin.Today: Johnwel is counting on you

Johnwel Parungao needs your help with “Mayor. Jay Vergara: Paglalagay ng CCTV's, Checkpoint at Roadlights sa ating komunidad”. Join Johnwel and 99 supporters today.