Victory

One Street, One Trashcan

This petition made change with 101 supporters!


Upang makaiwas sa makalat na daan at mga baradong kanal na sanhi ng mga basura, nais kong maipatupad ni mayor vergara ang "one street one trash"na petisyon na aking inilunsad para maging malinis ang kapaligiran. Dahil dhto, madali na lamang makikita ng mga mamamayan ng cabanatuan city ang tamang lagayan ng basura at maitaas ang disiplina ng tao pag dating sa basura para hindi nila itapon ito kung saan saan.Today: Gerald is counting on you

Gerald Tolentino needs your help with “Mayor Jay Vergara: One Street, One Trashcan”. Join Gerald and 100 supporters today.