Petition Closed

No spitting in public place in Cabanatuan City

This petition had 31 supporters


Alam natin na ang pagdura dito sa ating lugar ay nagpapakita ng kabastusan sa ating kapaligiran. Kung kaya inihahain ko ang aking petisyon laban sa pagdura nsa paligid maisabatas ang "No spitting Policy" sa pampublikong lugar dito sa Cabanatuan City. Malaki rin ang pwedeng maidulot nito sa kalusugan ng bawat isa. 

Ang pagdura ay isa lamang sa pagpapakita ng hindi natin paggalang sa ating kapaligiran ganun na rin sa lupang ating kinatitirikan. Ito dapat ang unang problemang dapat binibigyan ng pansin at sinusolusyunan kaagap ang suporta ng ating kagalang galang na si Mayor Jay Vergara.

Ang pagdura ay hindi nagpapakita ng mabuting gawain ng Pilipino na inaabuso ng kanyang lugar. Tayo bulag responsableng mamamayan pangalagan natin ang ating kalusuga kung kaya kailangan maiwasan ang pagdura sa mga pampublikong lugar.Today: Asmennnn is counting on you

Asmennnn Amen needs your help with “Mayor Jay Vergara: No spitting in public place in Cabanatuan City”. Join Asmennnn and 30 supporters today.