Victory

Install CCTV Camera on all Barangay in Cabanatuan City

This petition made change with 99 supporters!


     Sa pagpapatayo o pagpapalagay ng CCTV sa bawat barangay ng Cabanatuan City ay mahalaga, dahil sa pagkakaroon ng CCTV sa bawat barangay ng Cabanatuan City ay mahalaga upang malaman o makita ang mga magaganap na kung ano man o makita ang mga pangyayari o mangyayari sa bawat tao sa ating barangay.
     Ang CCTV ay talagang mahalaga lalo na sa panahon ngayon, dahil marami ang nangyayari na hindi natin nakikita o natutuklasan. Kaya mahalaga na magkaroon ng CCTV sa bawat barangay ng Cabanatuan City.Today: Katelene is counting on you

Katelene Justo needs your help with “Mayor Jay Vergara: Install CCTV Camera on all Barangay in Cabanatuan City”. Join Katelene and 98 supporters today.