Petition Closed

Green Land, Green Society

This petition had 105 supporters


Ang maruming kapaligiran ay nagdudulot ng iba't-ibang uri ng sakit. Ang hindi tamang paghihiwalay at pagtatapon ng basura ay isang dahilan ng karumihan ng kapaligiran. Ang pagpuputol ng mga puno ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha.

Maiiwasan ang iba't-ibang uri ng sakit na ito kung maitatama ang pagtatapon at paghihiwalay ng mga basura. Ang mga bagay na dapat magamit ay mapakinabangan. Magkakaroon rin ng tree planting upang maiwasan ang pagbaha.

Maisasaayos lamang ito sa tulong ng ating mayor na si Mayor Jay Vergara na higpitan ang pangongokleta ng basura.

 Today: Ay is counting on you

Ay Ra needs your help with “Mayor Jay Vergara: Green Land, Green Society”. Join Ay and 104 supporters today.