Petition Closed

Gawing ng Dalawang Daan ang Tulay ng Barangay Isla sa Cabanatuan City

This petition had 30 supporters


       Ang dating Daan na  ngayon ay ganon pa din na ang Tulay ay iisa lang dahil dito maraming tao ang nagkakainitan ng ulo, dahil sa sila ay mga nag-aantay pag sila ay nagkakasalubungan at meron din mga naaaksidente dahil sa ito ay masikip. Sa Tulay ng Isla, hahayaan pa ba natin na marami pang mag-away, maaksidente dahil sa tulay ng Isla? Kaya sana po magawa, madagdagan na ang Tulay sa Isla sa tulong niyo po. Para rin p ito sa atin at para sa kaligtasan ng residente sa lugar na iyon at kaligtasan ng mga taong dumadaan sa Tulay ng Isla.

 Today: mary anne is counting on you

mary anne esquivel needs your help with “Mayor Jay Vergara: Gawing ng Dalawang Daan ang Tulay ng Barangay Isla sa Cabanatuan City”. Join mary anne and 29 supporters today.