Petition Closed

Basura 'wag sayangin!

This petition had 105 supporters


Marahil marami ang hindi nagtatapon ng basura sa tama nitong lalagyan at inilalagay na lamang sa kung saan saan. Alam nga ba nila ang "proper waste disposal"? Ito ay ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan.
3r's(Reuse,reduce at Recycle) ay sundin upang ang maayos na pamumuhay ay makamit. Biodegradable ang isa pa sa solusyon sa ating problema; atin itong napapakinabangan. Makakatulong din ito sa ating pamumuhay tulad ng mga nabubulok na maaaring maging pataba sa lupa na makatutulong sa paglago ng mga tanim sa bakuran o kahit saan man. Ang mga di-nabubulok ay maari pang irecycle at ireuse o pwedeng pagkakitaan at gamiting muli tulad ng mga dyaryo, lata, bote at ibp. Isabuhay natin ang wasto at nararapat na gawin sa ating mga basura upang makatulong na rin sa ating lipunang kinabibilangan. Ang wastong paghihiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok na basura ay isa ring malaking tulong sa ating kapaligiran.
Iminumungkahi ko ang lingguhang pagkolekta ng mga recyclable sa bawat tahanan, bara baranggay at ang kikitain nito ay gagamitin upang pakainin ang mga batang nagugutom. Ang simpleng pagtapon ng basura sa tamang basurahan ay malaking tulong para makaiwas sa pagbara ng basura sa kanal na nagdudulot ng mataas na pagbaha.Today: Emmanuel is counting on you

Emmanuel Aguilar needs your help with “Mayor jay vergara: Basura 'wag sayangin!”. Join Emmanuel and 104 supporters today.