Victory

Baradong kanal, kailangang solusyonan, upang baha sa Cabanatuan ay maiwasan

This petition made change with 97 supporters!


Baradong kanal, kailangang solusyonan ay isang pangunahing problema sa ating lungsod. Mga baradong kanal na nagiging sanhi ng baha kung kaya't maraming napipinsala na mamamayan. Kung hindi barado ang mga kanal ay hindi ito magsasanhi ng baha, kaya naman nagiging barado ang mga kanal dahil sa mga taong Hindi naglilinis o nagtatanggal ng basura at sa padagdag na padagdag na labak sa mga kanal. At ang petisyon na ito ay isa sa nais kong baguhin, upang baha dito sa ating lungsod at maiwasan na.Today: acel is counting on you

acel dumpit needs your help with “Mayor Jay Vergara: Baradong kanal, kailangang solusyonan, upang baha sa Cabanatuan ay maiwasan”. Join acel and 96 supporters today.