Petition Closed

Problema sa Kanal ng Kabanatueno,Ating resulbahin at bigyan ng pansin.

This petition had 100 supporters


Ito ang isa sa mga problema sa ating lunsod kung kaya't gusto ko itong resulbahin upang maiwasan ang pagbaha sa mga lugar na mababa at sa mga kalsada na madaling mabaha sa ating lunsod.Kung kaya't bigyan natin ito ng pansin na magpagawa ng bagong kanal at ipaayos ang mga dating kanal upang maiwasan ang mga sakit na makukuha sa baha.Bakit pa natin ito hahayaan kung mayroon namang paraan na maaring nating gawin.Today: jenny is counting on you

jenny marcosmanglicmot needs your help with “Mayor J. Vegara: Problema sa Kanal ng Kabanatueno,Ating resulbahin at bigyan ng pansin.”. Join jenny and 99 supporters today.