Victory

EU-parlamentet: Reglera lobbyismen och stoppa svängdörrarna i politiken!

This petition made change with 109,861 supporters!


Det finns fler lobbyister i Bryssels EU-kvarter än i någon annan europeisk huvudstad. Den senaste tidens avslöjanden om att EU-kommissionens förra ordförande José Manuel Barrosos valt att ta emot ett jobb hos den amerikanska investeringsbanken Goldman Sachs, och avslöjandet att tidigare EU-kommissionär Neelie Kroes var direktör för ett bolag i ett skatteparadis, har allvarligt skadat människors tilltro till att politiker inom EU står fria från ekonomiska intressen. Det är dags att vi får ett stopp för missförhållandena och stärker demokratin i EU!

Just nu har vi chansen att öka öppenheten, reglera lobbyismen och anta skärpta regler för intressekonflikter i EU-parlamentet. Under de kommande veckorna kommer vi att förhandla nya bindande regler om öppenhet och etiska riktlinjer för EU-parlamentariker genom ändringar i parlamentets arbetsordning. Starka krafter i EU-parlamentet bland annat den konservativa gruppen (EPP) bromsar för närvarande förslag för att öka öppenheten och reglera lobbyism. Det här uppropet kan sätta press på dem att ändra sig!

Det är viktigt att politiker antar och följer etiska riktlinjer för att stärka förtroendet för politiken hos allmänheten. Hela poängen med dessa regler måste vara att se till att politiken tjänar allmänhetens bästa. Som EU-parlamentariker och förespråkare för öppenhet och en skarpare reglering av lobbyismen kräver jag:

- Att öppenhet kring lobbyism ska vara obligatoriskt! Politiker ska endast ha möten med lobbyister som är registrerade i EU:s lobbyregister.

- Att stoppa svängdörrarna i politiken! I dag får EU-parlamentariker ersättning 6-24 månader efter att deras mandat har gått ut. Under denna period ska det inte vara tillåtet att ta ett jobb för ett företag eller organisation som arbetar med att påverka EU:s beslutsfattare.

- Att införa sanktioner för de som bryter mot reglerna! EU-parlamentariker som inte deklarerar sina intressekonflikter och som bryter mot andra etiska regler ska känna av detta ekonomiskt.

Upproret har också lanserats i England och Tyskland av Sven Giegold, i Frankrike av Eva Joly och Pascal Durand, i Ungern av Benedek Jávor och i Spanien och Katalonien av Ernest Urtasun, Ernest Maragall och Florent Marcellesi.

 Today: Max is counting on you

Max Andersson needs your help with “Max Andersson: EU-parlamentet: Reglera lobbyismen och stoppa svängdörrarna i politiken!”. Join Max and 109,860 supporters today.