Petition Closed

Fôringsforbudet for hjortedyr må oppheves

This petition had 2,512 supporters


Mange steder i landet sliter hjortedyrene med store snømengder, kulde og matmangel. Mattilsynets fôringsforbud har ført til omfattende dyretragedier, der dyr sulter i hjel eller blir funnet så avmagret at de må avlives, og det meldes om stor økning i antall påkjørsler når fôringen som skulle trekke hjortedyr bort fra veier og jernbaner har opphørt.  

Mattilsynet frykt for skrantesyke har gått for langt.  Det er ingen logikk i å forby fôring for å unngå ansamling av hjortedyr - de samler seg uansett i flokker om vinteren, uavhengig av fôring. Det legges ut saltsteiner til 2 millioner sauer i sommerhalvåret, og dette utgjør nok et langt større smittepotensiale enn om folk legger ut noen epler og brød til sultne rådyr i hagen. 

Mattilsynet gjør vondt verre for dyrene.  Ved å la dem bli svekket gjennom sult blir de også mindre motstandsdyktige mot sykdom.  Det eneste fôringsforbudet fører til er større lidelser, flere dyr som omkommer av sult og flere påkjørsler, med fare også for personskader.

Folk kan søke om dispensasjon fra fôringsforbudet, og det er innvilget flere steder for rådyr, men forbudet praktiseres langt strengere for elg og hjort, som også lider under den harde vinteren.  Mange steder har skogselskapene fjernet mye av løvskogen og dermed ødelagt en viktig del av livsgrunnlaget for hjortedyrene.  Når de samtidig nektes hjelp, kan det føre til massedød utover våren - særlig blant kalver som er blitt morløse gjennom jakt og påkjørsler.  Det burde være vår plikt å hjelpe dem.  

Mattilsynet fokuserer mest på dyrevelferd i forhold til en hypotese om skrantesyke, men bør nå fokusere mer på de reelle dyrevelferdsproblemene som et feilslått fôringsforbud har ført til.

Det er verken logisk eller moralsk riktig å forby folk å hjelpe dyr.  Hjelpeplikten i dyrevelferdsloven pålegger oss alle å hjelpe dyr i nød.  Denne hjelpeplikten bør også Mattilsynet følge.      Today: Jenny is counting on you

Jenny Rolness needs your help with “Mattilsynet: Fôringsforbudet for hjortedyr må oppheves”. Join Jenny and 2,511 supporters today.