Petition Closed

Sätt stopp för "bosättningslagen" i Nacka eller avgå, Mats Gerdau!

This petition had 144 supporters


Vi som skriver under detta upprop vill väldigt gärna att du avgår från samtliga uppdrag inom Nacka kommun ifall du inte tänker om gällande mottagningen av nyanlända.

Vi anser att du ägnar dig åt hyckleri när du ena stunden jämför den så kallade bosättningslagen med att ta ner månen och i nästa stund efterlever lagen. I sann socialistisk anda visar du att inget är omöjligt då man har skattekollektivets plånbok att tillgå, vilket spär på hyckleriet eftersom du kallar dig för moderat.

Vi häpnar över hur du kan använda 10-tals, kanske snart 100-tals, miljoner kronor av våra skattemedel till att köpa bostadsrätter och villor för att sedan upplåta dessa till personer som får bidrag från staten att betala hyran med. Du ser det säkert som en okej affär för kommunen, men glömmer bort att vi nackabor även betalar statlig skatt. För oss vanliga, hårt arbetande medborgare är det ekonomiskt vansinne att förfara på det här sättet i en kommun med skyhöga priser på bostäder och därtill hörande bostadsbrist. Efter de två första så kallade etableringsåren ska de nyanlända dessutom stå på egna ben, vilket för de allra flesta kommer vara helt omöjligt i en kommun som Nacka. Extremt få har ett riktigt jobb efter så kort tid och inte ens de som har jobb kan räkna med att hitta en bostad. Nacka är därför en klart olämplig kommun att etableras i.

Vi är bestörta över kostnaden för det planerade barackbygget på Svärdsö på totalt 21 000 000 kr för 18 tillfälliga lägenheter. Beloppet är hisnande i relation till hur många som hjälps och en ren skymf mot dem som sitter kvar i flyktingläger i exempelvis Libanon och Turkiet.

Vi känner oss bedragna när du kan ge godkännande för bygget på Svärdsö som går stick i stäv med översiktsplanen för området. Vi känner att vi inte någonsin kommer att kunna lita på Nacka kommuns intentioner eller utfästelser framöver och det är dig personligen som vi håller som ansvarig för sveket.

Vi känner oss totalt negligerade när du avfärdar den oro och rädsla en del av oss känner inför våra nya grannar. Vi delar din uppfattning att det inte alls är säkert att etableringarna kommer att leda till problem, men det är inte samma sak som att man med säkerhet kan säga att etableringarna inte leder till problem. Den senaste tidens rapportering i media och BRÅ:s rapport skänker inget lugn till dem som på riktigt är oroliga för sin egen och sin familjs säkerhet. Vi lägger oss inte i vem som har rätt eller fel, men vi hade önskat att du hade tagit folks oro på allvar. Återigen åvilar ett stort ansvar på dig personligen.

Vi är helt övertygade om att samhällsservicen kommer att försämras då nära 1000 personer fler ska dela på skola, förskola, brandkår, polis, sjukvård, med mera, utan att de bidrar med några skatteinkomster alls i princip. Eftersom de nyanlända inte är etablerade i samhället kommer de med största sannolikhet att ta större resurser i anspråk än vi som redan är etablerade och exempelvis kan språket. Vi har inte sett något uttalande alls ifrån Nacka kommun där man lovar att tillföra samhällsresurser som täcker upp för det tillkommande behovet. Däremot har rektorn för en stor grundskola på ett möte nyligen utbrustit: ”Läser ni inte tidningarna? Det finns inga lågstadielärare att anställa!!!”

Vi är bedrövade över det faktum att vi i Nacka betalar runt 200 000 000 kr per år till andra kommuner utöver det vi betalar i statliga skatter och samtidigt får höra att vi ”inte tar vårt ansvar”. Vi anser att vi genom alla år har tagit ett stort ansvar för människor som har det svårt, antingen bara via skattsedeln, men även via bidrag till välgörenhetsorganisationer. Men man måste skilja på att hjälpa människor och att ge nyanlända en bostad i en av landets dyraste kommuner, det är nämligen två helt skilda saker.

Vi anser inte att du har gjort tillräckligt för att stoppa vansinnet som bosättningslagen medför. Du har bara snällt accepterat Ylva Johanssons förmaningar mot kommuner som ”inte tagit sitt ansvar”, men det är vi som får ta konsekvenserna av din flathet – höjt skattetryck, försämrad samhällsservice, ökad oro och barackbyggnader på uppenbart olämpliga platser. Om du inte gör en tvärvändning så anser vi att det är hög tid att avgå.Today: Stoppa is counting on you

Stoppa Bosättningslagen needs your help with “mats.gerdau@nacka.se: Sätt stopp för "bosättningslagen" i Nacka eller avgå, Mats Gerdau!”. Join Stoppa and 143 supporters today.