Ja, Europejka, Europejczyk, nie zgadzam się aby uchodźcy byli odsyłani w moim imieniu

Pétition fermée

Ja, Europejka, Europejczyk, nie zgadzam się aby uchodźcy byli odsyłani w moim imieniu

Cette pétition avait 32 082 signataires

©Olivier Jobard/Myop

Ja, Europejka, Europejczyk, nie zgadzam się aby uchodźcy byli odsyłani w moim imieniu

                                  PRAWO DO AZYLU JEST PRAWEM

W wyrażeniu "prawo do azylu", wszystkie słowa są ważne. PRAWO zapewnia każdej osobie prześladowanej ze względu na swoje opinie lub swoja tożsamość, i której grożą tortury, wojna lub głód, możliwość ubiegania się i orzymania AZYLU w obcym kraju.

Celem tej petycji jest zebranie milionów podpisów aby przypomnieć krajom członkowskim Unii Europejskiej o respektowaniu podpisanych konwencji.
 

Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka (1948) i Konwencja Genewska (1951) zostały stworzone po Drugiej Wojnie Światowej, która zmusiła miliony ludzi do opuszczenia ich krajów. Te konwencje mialy na celu ochronę uchodzców.

W naszych czasach, tragedia ludzka się powarza. Znowu miliony ludzi szukają schronienia w innych krajach, między innymi w Europie, ktora zamiast otworzyć dla nich drzwi, stara sie ich pozbyć. Kilka danych:

-      Ponad 4 000 uchodzców utonęło w Morzu  Śródziemnym od stycznia 2015

-      10 000 dzieci uchodzców zaginęło

-      Zamykanie granic sprzyja sieciom mafijnym : Europol szacuje dochody przemytników uchodzców na okolo 6 miliardów euro.

 W tej dramatycznej sytuacji, rządy państw Unii – z wyjątkiem Niemiec i Grecji – podejmują środki, ktore w rzeczywistości popierają ideologie skrajnej prawicy : rasizm, ksenofobię i zamykanie granic.

Odmawiając stworzenia realnej polityki przyjmowania uchodzców, pogarszają miedzynarodowy kryzys humanitarny i stają się odpowiedzialne za ludzkie nieszczęście.

Wszędzie w Europie, stowarzyszenia obywateli starają sie zapobiegać zaniedbaniom ich rządów. W Calais, na Chicos i na Lesbos, w Kolonii, w Lampeduzie, w Londynie, Paryzu, Sztokholmie... wolontariusze pracują wspólnie aby pomagać uchodzcom : przyjmują, zbierają ubrania i żywność, uczą języka oraz tego jak funkcjonować w kraju oraz w jego instytucjach.

Popieram te inicjatywy i przyłączam się do nich. Chcę aby nasi liderzy polityczni zdali sobie sprawę że liczni Europejczycy chcą bronić zasad zapisanych w podstawowych traktatach UE, odmawiają wymogów partii ultra-nacjonalistycznych i chcą sie zjedznoczyć aby działać przeciw katastrofie politycznej i humanitarnej, ktora może być skutkiem braku odwagi naszych rządów.

Podpisuję tę petycję aby nasze rządy działały na rzecz przyjmowania uchodzców, którzy szukają azylu w Europie.

Podziel się na Facebook petycji

 

Pétition fermée

Cette pétition avait 32 082 signataires

Partagez cette pétition