Als Europese burger weiger ik dat vluchtelingen in mijn naam uitgewezen worden

Pétition fermée

Als Europese burger weiger ik dat vluchtelingen in mijn naam uitgewezen worden

Cette pétition avait 32 099 signataires

©Olivier Jobard/Myop

Als Europese burger weiger ik dat vluchtelingen in mijn naam uitgewezen worden

                                         ASIELRECHT IS EEN RECHT

In de uitdrukking “asielrecht” zijn alle woorddelen belangrijk.
Het RECHT biedt iedere persoon die achtervolgd wordt wegens zijn mening of zijn identiteit, bedreigd wordt door geweld, oorlog of armoede,
de mogelijkheid om ASIEL in een ander land dan zijn land te vinden.

Deze petitie streeft naar het verzamelen van miljoenen handtekeningen om Lidstaten  op te roepen tot het respecteren van de verdragen die ze ondertekend hebben.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) et de Conventie van Genève (1951) zijn uit de Tweede Wereldoorlog voortgekomen, die miljoenen mensen had gedwongen om hun land te verlaten. Deze verdragen hebben als doel het beschermen van mensen die met een soortgelijke situatie geconfronteerd worden.

Deze tragedie herhaalt zich op dit moment voor allen die, opnieuw met miljoenen, asiel zoeken in Europa en worden teruggedrongen door dezelfde Europa die haar deuren weigert open te zetten:

- er zijn meer dan 4 000 doden door  verdrinking in de Middellandse Zee sinds januari 2015
- 10 000 minderjarige migranten  zijn verdwenen
- de grenzensluiting bevordert de ontwikkeling van maffia-netwerken: Europol schat in dat het omzet van de mensensmokkelaars boven de 6 miljarden zou kunnen uitkomen.

Tegenover deze tragische situatie nemen de regeringen in de Europese Unie – met de opmerkelijke uitzondering van Duitsland en Griekenland- maatregels die in feite de extreemrechtse ideologie rechtvaardigen: zich terugtrekken op de nationale grond, angst voor de vreemdeling, racisme.

Door te weigeren om een echt ontvangstbeleid te maken, verergeren ze de humanitaire wereldcrisis en stellen ze zich verantwoordelijk voor een menselijke ramp.

Overal in Europa proberen collectieven van burgers de nalatigheid van onze dirigenten te verhelpen. In Calais, op Chios en Lesbos, in Berlijn, Köln, Lampedusa, Londen als in Parijs of Stockholm... zetten vrijwilligers zich op concrete wijze in voor de vluchtelingenontvangst, door kleding en voedsel te verzamelen of de vluchtelingen met de taal, de instellingen en organisatie van het land vertrouwd te maken.

Ik betuig mijn steun en deelname aan deze initiatieven. Ik wil onze politieke vertegenwoordigers tot het besef brengen dat we met grote getalen de beginselen willen verdedigen die in grondteksten van de Europese Unie vastgelegd worden. Met grote getalen verwerpen we de eisen van ultranationalistische partijen. Met grote getalen willen we onze krachten bundelen om de politieke en humanitaire catastrofe te vermijden die hun gebrek aan moed ons verzekert.

Ik onderteken deze tekst zodat onze regeringen allen ontvangen die in Europa
asiel zoeken.

Deel het Facebook-pagina van de petitie

Pétition fermée

Cette pétition avait 32 099 signataires

Partagez cette pétition