Ben, bir Avrupalı olarak, mültecilerin benim adına kovulmasını kabul etmiyorum.

Pétition fermée

Ben, bir Avrupalı olarak, mültecilerin benim adına kovulmasını kabul etmiyorum.

Cette pétition avait 32 082 signataires

©Olivier Jobard/Myop

Ben, bir Avrupalı olarak, mültecilerin benim adına kovulmasını kabul etmiyorum.

                             ILTICA HAKKI BİR İNSAN HAKKIDIR

 « İltica hakkı » ifadesinde geçen tüm kelimeler önemlidir. Bu HAK, kimliğinden ve fikirlerinden ötürü zulme uğramış olan, şiddet, savaş ve yoksulluk tehdidi altındaki tüm insanlara, farklı bir ülkeye İLTİCA hakkı verir.

Bu kampanyanın amacı, Avrupa Birliği üyesi devletlere imzaladıkları anlaşmalara saygı duymaları gerektiğini hatırlatmak için milyonlarca imza toplamaktır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve Cenevre Sözleşmesi (1951), milyonlarca insanı ülkelerini terk etmek zorunda bırakan II. Dünya Savaşı ortamında gerçekleşmiştir. Bu anlaşmalar, benzeri bir durumla karşı karşıya kalan bireyleri korumayı amaçlamaktadır.

Aynı trajedi, bugün, milyonlarca insana kapılarını açmak yerine onları püskürten bir Avrupa’da, yeniden yaşanmaktadır.

    . Ocak 2015’ten beri 4 000’i aşkın insan Akdeniz sularında boğulmuştur.

    . 10 000 çocuk göçmen kayıptır.

    . Sınırların kapatılması mafya ağlarının gelişmesini sağlamaktadır: Europol ajansının saptamasına göre, geçiş ticaretinin yarattığı kâr 6 milyar euro’ya ulaşmıştır.

Bu trajik durum karşısında, Avrupa Birliği üyesi hükümetlerinin – Almanya ve Yunanistan dışında – aldığı önlemler aşırı sağ ideolojiyi meşrulaştırıyor: ulusal alana kapanma, yabancıdan korkma, ırkçılık.

Gerçek bir karşılama politikasını reddederek, küresel insanlık krizini ağırlaştırıyorlar ve insani çöküntünün sorumluları haline geliyorlar.

Avrupa’nın her yerinde, yurttaş girişimleri, yöneticilerin eksikliğini kapatmaya çalışıyor. Calais, Chios ve Lesbos’da, Berlin, Köln, Lambedusa ve Londra’da, Paris ve Stokolm’da... gönüllüler mültecilerin karşılanmasında aktif görev alıyorlar, giyim, gıda ihtiyaçlarını gidermeye, onları geldikleri ülkenin diline, kurumlarına, işleyişine alıştırmaya çalışıyorlar.

Ben bu girişimleri destekliyorum ve katılıyorum. Avrupa Birliğinin temel metinlerinde ifade edilen ilkeleri savunmak isteyen bizlerin çok kalabalık olduğunu, politik temsilcilere hatırlatmayı, kendime görev addediyorum. Aşırı milliyetçilerin dayatmalarını reddeden çok insan var. Cesaret yoksunluğunun yol açtığı politik ve insanı çöküntüyü püskürtmek için birleşmek isteyen çok insan var.

Bu metni, hükümetlerimizin Avrupa’ya iltica etmek isteyenleri karşılaması için imzalıyorum.

Dilekçe facebook sayfayı paylaşmak

 

Pétition fermée

Cette pétition avait 32 082 signataires

Partagez cette pétition