Marriage Equality สนับสนุนการสมรสเท่าเทียม - Duaykan (ด้วยกัน)

Marriage Equality สนับสนุนการสมรสเท่าเทียม - Duaykan (ด้วยกัน)

สร้างแล้ว
12 เมษายน ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 4,092เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Duaykan Event

ร่วมกันลงชื่อเพื่อสนับสนุนการสมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับไม่ว่าเพศสภาพใดๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมในสังคม... เพราะทุกคนย่อมเท่าเทียมกัน

โดย ทีม Duaykan (ด้วยกัน) ซึ่งเป็นทีมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสมรสที่เท่าเทียม

 

ปล.ไม่ต้องมีการลงชื่อจริง การเปิดลงชื่อเป็นแค่การเปิดเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการงานกลุ่มปลายภาคของมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 4,092เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้