Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kavuşsun, akademisyenlerin hakları korunsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul’da Anadolu yakasında yer alan, 1983 yılından bu yana kesintisiz bilimsel araştırmalar yapan, sağlık ve eğitim hizmeti veren bir kurumdur. Uluslararası alanda kabul gören eğitim programı ve kadrosu ile lisans ve lisansüstü derecelerde binlerce öğrenci yetiştirmiş, yüzbinlerce kişiye sağlık hizmeti vermiş ve sayısız bilimsel çalışma gerçekleştirmiştir.  Mevcut akademik kadrosuve mezunları ile ülkemize bilim ve sağlık alanında katkıda bulunmaya devam etmektedir.  İstanbul’un Anadolu yakasındaki pandemi hizmetlerinin çoğunluğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

 

İlk olarak 2010 yılında kiracı olduğu binanın depreme dayanıksızlığı ve üniversite hastanesi inşaatının bitirilememesi gerekçe gösterilerek, ‘geçici’ ibaresiyle, fakülte kurulunun kararı hiçe sayılarak Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanılmak üzere Pendik Kaynarca’daki hastaneye taşındı. Devlete bağlı bir üniversitenin hastane binasının inşaatı, öğretim üyelerinin değil

devletin sorumluluk alanına girer.

 

Sağlık hizmetlerinde kârlılığı ön planda tutan ‘sağlıkta dönüşüm’ politikaları nedeniyle her geçen gün öğretim üyeleri üzerindeki yük artırıldı. Performans uygulamaları ile eğitime ve araştırmaya ayırılan zaman ve emek neredeyse suç kapsamına alınıp cezalandırıldı. Tamamlanan tıp fakültesi hastane binası yine öğretim üyelerinin itirazlarına rağmen,sağlık bakanlığı ile ortak kullanıma açıldı. Öğretim üyelerinin onlarca yıllık emekleri ile kurulmuş olan gelişmiş laboratuvarlar, kime hizmet ettiği belli olmayan şehir hastanelerine devredildi. Bu arada yatan hastaların mağduriyetleri göz ardı edildi.

 

Şimdi de aylardır çok zor koşullarda çalışmaya devam eden akademik personel, sağlık eğitiminin tamamını kayıtsız şartsız sağlık bakanlığının denetimine bırakmayı hedefleyen  ‘eğitimde dönüşüm’ politikasının bir dayatması ile bir sözleşmeyi imzalamaya zorlanmaktadır.  Nerede ve nasıl çalışacaklarının sadece bakanlık tarafından atanan bir yetkilinin belirleyeceği bu sözleşme ile öğretim üyeleri, 2547 sayılı yasa ile elde ettikleri özlük haklarının tamamını kaybedeceklerdir.

Bu sözleşmenin dayattığı koşullarda, bilimsel çalışmaların ve eğitimin sürdürülmesinin ön koşulu olan süreklilik ve çalışma ekosistemi ortadan kalkacaktır.

 

Bu sözleşme ile pek çok değerli öğretim üyesi ayrılmak zorunda kalacak ve bu durum lisans ve lisansüstü eğitime büyük darbe vuracaktır.

 

Talebimiz, devlete bağlı Tıp Fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ‘Birlikte Kullanım Kapsamında İmzalanacak Hizmet Sözleşmesi’nin iptal edilmesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne eğitim, araştırma ve sağlık hizmetini sürdürebileceği özerk bir hastane binasının tahsis edilmesidir.