Marmara Üniversitesi Optional Pass/Fail Not Sistemine Geçmeli

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Eğitimin online dersler üzerinden yapılması COVID-19 salgınına karşı alınan çok büyük bir önlemdir. Ancak yine de bu süreç öğrenciler üzerinde büyük bir strese ve anksiyeteye sebep olmuştur. Puanlama sisteminin değişmesi bütün öğrencilerin yararına olacaktır.

Bilindiği üzere bir süredir üniversitemiz uzaktan eğitim veriyor. İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını göz önüne alındığında herkesin sağlığı açısından bu süreci destekliyoruz. Fakat bu durumda çoğu öğrencinin bazı kaygıları olduğunu belirtmek isteriz.

Bu zor dönemde hepimizi hali hazırda etkileyen veya etkileyebilecek olan negatif durumlar dolayısıyla öğrencilerin akademik hayatında olumsuzluk yaratmayacak bir sisteme geçiş yapmak istiyoruz. Herkesin kendi isteğine bağlı, derslere göre karar verebileğimiz opsiyonel pass/fail sistemine geçilmesinin bu konuda kaygılarımızı azaltacağına inanıyoruz.

Aşağıda belirttiğimiz durumlardan kimsenin negatif etkilenmemesi için bu kişiye bağlı sistemin en faydalı yol olduğunu düşünüyoruz:

  • Yakınları COVID-19 hastalığıyla savaşanlar, ailesinde her gün tehlike altında olan sağlık çalışanları bulunanlar olabilir ve onların da bu dönemi olabildiğince az hasarla geçirmesi, not kaygısı taşımaması ve eğitim-öğretiminde aksama yaşamaması gerektiği,
  • Bir önceki maddede belirtilen durumlar olmasa bile bu sağlıksız ortamdan kimilerimizin psikolojik açıdan çok daha olumsuz etkilenebileceği,
  • Maalesef online eğitim sürecinde eşit ekipman (bilgisayar, tablet, akıllı telefon, vb) imkanlarına sahip olunması mümkün değildir. Bu fırsat eşitsizliğinin sonuçlarının öğrencilerin not ortalamasına yansımaması gerektiği,
  • Öğrencilerin ve eğitmenlerin çalışma ortamının değişmesi; zayıf internet bağlantısı, gürültülü ev ortamı, aile bireylerinin bakımı gibi bazı engeller oluşturabilir ve bu da öğrenme güçlükleriyle sonuçlanabileceği,
  • Finallerin yapılabilmesi durumunda bazı derslerde finallerin harf notuna etkisi çok artacağı için öğrenciler için oldukça zorlayıcı bir ortam oluşmuş olacağı,
  • Bu süreçte kütüphane ve laboratuvar kaynaklarından uzak olmak öğrencilerin ders çalışma motivasyonunu da olumsuz etkileyeceği. 

Amerika ile Avrupa’daki dünyanın önde gelen yükseköğrenim kurumlarının birçoğunda, bunun yanında yakın zamanda Koç ve Boğaziçi Üniversitesi de öğrenci çıkarlarını gözeterek bu isteğe bağlı ve derslere göre değişkenlik gösterebilen pass/fail sistemini öğrencilerine tanımıştır ve bu kararı almasıyla öğrencilerin en azından akademik kaygılarının azaldığı bir ortam oluşturulmuştur. Hem öğrenciler arası hem de üniversiteler arası eşitliğin sağlanması gerektiğine inanıyoruz.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Marmara Üniversitesi’nin de öğrencilerinin ve akademik kadrosunun bu süreci iyi bir şekilde atlatması için gerekli kararı vereceğini umuyoruz.