Marmara Üniversitesi'nin dengi olan üniversiteler karşısında öğrencilerini mağdur etmesi

Marmara Üniversitesi'nin dengi olan üniversiteler karşısında öğrencilerini mağdur etmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafına Fatih Malkoç bu kampanyayı başlattı

Problemin sebebi: Marmara Üniversitesinin 20.08.2015 tarihinde yayınladığı "Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin Ders Tekrarı kısmında bulunan m.26/2 "Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için  DD, DC notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir. S notu ve CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez." ile öğrencilerin denk ve rakip üniversiteler karşısında mağduriyetine sebep olmaktadır.

Resmi Gazete'de yayımladıkları yönetmeliklere göre aşağıdaki üniversitelerin biri hariç diğerlerinde dersin tekrarı için herhangi bir şart aranmaması sebebiyle, mezun olacak öğrenciler için haksız rekabet durumunu ortaya çıkarmaktadır.

Beklenen çözüm: İsteğimiz şudur ki: GANO yükseltmek amacıyla ders tekrarı için aşağıda belirtilen üniversitelerde olduğu gibi şartın aranmaması veya en azından Hacettepe Üniversitesinde olduğu gibi bu şartın "BB" notu altındaki derslerin tekrarlanabilir olması sınırına çekilmesidir.

Marmara Üniversitesi Lisans Yönetmeliği Ön lisans ve Lisans Sınav yönetmeliği ( m.26/2 (kısıtlanan madde.)

Ders tekrarı için şart aramayan sıralama olarak denk üniversiteler ve ilgili yönetmelikleri:

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Yönetmeliği  m.22/1 (kısıtlama yok.)

Yıldız teknik Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Yönetmeliği m.28/2 (kısıtlama yok.)

ODTÜ  Lisans Yönetmeliği m.26 (kısıtlama yok.)

Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Sınav yönetmeliği m.34/2 (kısıtlama yok.)


Kocaeli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Sınav yönetmeliği  (kısıtlama yok.)

Hacettepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Sınav yönetmeliği m.26/2 ("BB" notunun altındaki dersler alınabiliyor.)

Gazi Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Sınav yönetmeliği   (kısıtlama yok.)

Sakarya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Yönetmeliği  (kısıtlama yok.)

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.