ඤාණසාර හිමිගේ සමාජ මාධ්‍ය තහනම ඉවත් කරන්න

ඤාණසාර හිමිගේ සමාජ මාධ්‍ය තහනම ඉවත් කරන්න

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
dinesh eranda started this petition to Mark Zuckerberg (Founder and CEO at Facebook) and

බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහ ලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමියන් රට ජාතියට විශාල සේවයක් කළ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් උන් වහන්සේගේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනම වහාම ඉවත් කර උන්වහන්සේට සාධාරණය ඉටු කරන්න

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!