Mardin Artuklu Üniversitene Geri Dönüşüm Kutularının Konulmasını İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Topluluğu olarak;

Küresel Hedefleri, Üniversitemizden başlayarak kent genelinde yaygınlaştırmak ve yerelleştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. 
'Gelecek Dönüşümde Dönüşüm Kampüste' kampanyamızı, kampüs yerleşkemizin yeni olmasından dolayı bir çok eksikliklerin var olduğuna dikkat çekmek ve bu eksikliklerin giderilmesi için kamuoyu yaratmak bununla beraber sürece katkı sunmak için başlatıyoruz. 

Üniversite yetkililerimizin 'çevre dostu' olduğuna ve M. Artuklu Üniversitesi'nin 'sıfır atık' bilincine sahip imajının oluşması için ivedilikle harekete 
geçeceklerine tüm kalbimizle inanıyoruz. 
Talebimiz; Kampüs yerleşkesi başta olmak üzere Rektörlük binası ve akabinde tüm yerleşkelere iç ve dış mekan geri dönüşüm kutularının kazandırılması, geri dönüşümün
sistematik ve sürekli bir biçimde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.
 Öğrenciler, Akademisyenler ve Üniversite Personeli başta olmak üzere HERKESİ kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz!

BU KAMPANYAYI BAŞLATTIM ÇÜNKÜ:

Sürekli ve geri dönüşümsüz tüketimin dev bir çöplüğe dönüştürdüğü dünyamızın temizlenmesine ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına 
öğrenciler olarak Üniversitemizden başlayıp katkı sunmayı kent geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 2019 yılında Üniversitemizde geri dönüşüm
kutularının olmayışı  ve sıfır atık sisteminin  henüz hayata geçirilmemiş olması bizi geleceğimiz ve sağlığımız adına tedirgin ediyor.
GELECEK DÖNÜŞÜMDE DÖNÜŞÜM KAMPÜSTE kampanyası ile farkındalık yaratmak, yetkililerin dikkatini çekmek ve bu alanda eksik olan diğer eğitim kurumlarına
rol model olmayı hedefliyoruz.