Doğrulanmış başarı

Manisa Valisi Kadınlardan Özür Dilesin!

Bu kampanya 50 destekçi ile değişim yarattı!


Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, gözaltına alınan kadınlarla ilgili "Hukuki süreçte suçluluğu sabit olmayan hiç kimsenin hele de toplumda çok olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluşmadan böyle bir işleme tabi tutulmaları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır'' açıklaması yaparak başı açık kadınları ötekileştirmiş, kılık ve kıyafeti nedeniyle toplumda diğerine göre "üstün" algısı yaratmıştır. Anayasadaki temel hak ve özgürlükleri çiğnemiştir.

Kanun önünde eşitlik

MADDE 10. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Sonuç olarak;

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş kadınlardan derhal özür dilemeli!Bugün Meryem imzanı bekliyor!

Meryem Taşçı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Manisa Valisi Kadınlardan Özür Dilesin! @ValiBektas». Meryem ve imza atan diğer 49 kişiye katıl.