Manifest en contra de la ubicació de la platja per a gossos de la Ràpita

Manifest en contra de la ubicació de la platja per a gossos de la Ràpita

Creada
15 de agosto de 2022
Firmas: 206Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Teresa Vizcarro

Els usuaris de la platja situada entre la platja del Suís i les Delícies, coneguda per la platja del Pedregal per part dels veïns o per la platja de la Granja per altres persones, constituïts en la Plataforma d’afectats per la platja urbana per a gossos de la Ràpita ens oposem frontalment a la decisió de l’Ajuntament de la Ràpita d’ocupació del domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, de la zona de servitud de protecció durant la temporada 2022, corresponent a la distribució dels serveis de temporada aprovada per al període de 2022-2026, amb l’activitat de platja per a gossos pels següents motius:

 • Proximitat a cases habitades: aquesta platja té habitatges a peu de platja que es troben entre 3 i 10 metres de distància de la tanca que delimita la platja per a gossos. En tot el litoral català, i potser de l’estat espanyol, no hi ha una sola platja amb aquest tipus d’ús que es trobi propera a cases habitades.(https://web.gencat.cat/ca/temes/societat/vull-un-animal-de-companyia/anar-a-la-platja/
 • Sorolls dels animals: la proximitat dels habitatges fa que al llarg del dia el descans dels veïns es vegi alterat pels lladrucs dels gossos, que si bé no són d’una intensitat elevada, la seva constància al llarg del dia crea moments de tensió entre els veïns.

 • Neteja insuficient: una de les condicions per a l’autorització de la platja per a gossos és que l’Ajuntament tindrà cura del manteniment en condicions higièniques de la platja, procurant contenidors/papereres per a les restes orgàniques, tot i que la concentració de gossos en un espai delimitat com és aquesta platja, amb una gran quantitat de deposicions d’aquests animals a l’arena (orins i defecacions) augmenta el risc per contaminació d’enterococs intestinals. La neteja d’aquest espai hauria de ser més intensa que en la resta de platges, i prenent com a base l’estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona a la platja de Llevant l’any 2016 aquesta neteja hauria de constar com a mínim de:

  • Una neteja manual diària dels residus i excrements tant de la zona delimitada, com de l’accés de pedres des de la platja del Suís i l’accés des de la platja de les Delícies.

  • Una neteja mecànica mitjançant una fregadora que airegi la sorra a una fondària de 30 cm amb una periodicitat setmanal en funció de l’afluència d’usuaris.

 • Falta de vigilància: una altra de les condicions per a l’autorització de la platja per a gossos en aquest indret és el compromís de l’Ajuntament per a prendre mesures per a que els propietaris de les mascotes compleixin amb les normes cíviques de convivència establertes (els gossos han d’estar censats, vacunats, desparasitats i han de dur microxip), a més no hi ha ningú que informi o obligui als propietaris de races perilloses que visiten la platja a que portin el morrió o que vagin lligats.

 • Poca superfície de platges per a banyistes: el terme municipal de la Ràpita disposa d’una elevada superfície de platges de les quals aproximadament el 90% es troben, o bé sota la protecció de la Reserva integral de la punta de la Banya, o bé es troben a més de 13 km del nucli urbà. Les platges urbanes representen un percentatge molt baix per a la demanda d’aquest ús per part dels banyistes. La ubicació de la platja en aquest espai redueix encara més l’oferta per a les persones, que en les hores de més demanda de platges per al bany, veuen com la platja per als gossos té una demanda mínima (recordem que els animals no haurien de freqüentar les platges a les hores de més exposició solar, quan l’arena té una temperatura que pot danyar les plantes dactilars dels animals)

 • Pas litoral obstaculitzat: el pas natural que discorre al llarg de la costa es veu obstaculitzat per la delimitació d’aquesta zona, de manera que la continuïtat d’aquest sender està supeditat al pas per dintre el recinte on hi ha els gossos solts.

Per aquests motius, la Plataforma d’afectats per la platja urbana per a gossos de la Ràpita ens oposem frontalment a aquest projecte i proposem alternatives que, lluny de limitar el dret de les persones amb gossos a gaudir de les platges amb les seves mascotes, vol proposar alternatives que compaginin el dret dels antics usuaris de la platja, el dels veïns que hi viuen i el dels usuaris amb mascotes, amb les següents ubicacions de platges per a gossos:

 • Extrem nord de la platja de Garbí: tot i ser una platja amb bandera blava, es podria buscar una alternativa que permetés aprofitar per part de les mascotes un sector de platja que rarament és aprofitat per banyistes degut a la seva proximitat al moll del port. Les dimensions d’aquesta platja, de més de 500 metres d’amplada, així com la distància fins a les cases habitades i la proximitat al nucli urbà la fan idònia per a compaginar els diferents usos que es vulgui donar sense afectar a cap col·lectiu.

 • Extrem sud de la platja de Garbí: aquest extrem de la platja també podria ésser aprofitat en aquest sentit, tot i que es troba més proper als habitatges, aquests es troben a una altura considerable de la platja.

 • Recuperar el tram necessari de la platja del Trabucador com a zona per a anar amb mascotes. Es tracta d’una platja gran on no hi ha veïns propers.

 • Habilitar una zona de platja per a gossos al litoral de la badia dels Alfacs, entre el port de Sant Carles Marina i la boca de l’Encanyissada, on s’ubiquen també diferents empreses turístiques d’esports d’aigua.

Altres alternatives per al gaudi de les mascotes:

 • Habilitar alguna plaça, parc, etc. del casc urbà amb sorral i/o gespa, combinat amb sortides d’aigua (petites fonts al terra) per a que les mascotes puguin córrer i refrescar-se.

Plataforma d’afectats per la platja urbana per a gossos de la Ràpita

 

         
Apoyar ahora
Firmas: 206Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora