No more bitter aftertaste, together we can stop the coffee cup waste!

0 have signed. Let’s get to 500!


För svensk översättning, se nedan.

What?

Our goal is to get Malmö University to eliminate single-use cup waste entirely.

Why?
The cups are a massive polluter of the environment because it is really difficult to recycle them which is why they commonly end up in landfills. Implementing sustainable options for paper cups is a feasible and relatively easy step to enhance sustainability within the University. Although sustainability is an important part of Malmö University’s vision, they are not actively addressing this issue of waste by developing and implementing strategies together with the cafés and restaurants in the University buildings. 

How?
Our goal is to push Malmö University and its cafés/restauarants towards reducing their single-use cup waste by starting to work with more sustainable options such as providing students the option to buy reusable cups for a reasonable price or introducing a deposit system within the cafés and restaurants of the University. 

__________________________________

Vad?
Vårt mål är att Malmö universitet eliminerar avfallet från engångsmuggar helt.

Varför?
Kopparna innebär enorm miljöförstöring eftersom det är mycket svårt att återvinna dem och de därför ofta hamnar nedgrävda i marken på soptippar. Att implementera hållbara alternativ är en möjlig och relativt enkel åtgärd för att förbättra hållbarheten för universitetet. Däremot, trots att hållbarhet är en viktig del av Malmö universitets vision, arbetar de inte aktivt för att adressa problem kring engångsartiklar genom att utveckla och implementera strategier tillsammans med kaféer och restauranger i universitetets byggnader.

Hur?
Vårt mål är att uppmana Malmö Universitet och dess kaféer och restauranger att förminska användningen av engångsartiklar genom att tillhandahålla mer hållbara alternativ som att erbjuda studenter att köpa återanvändbara koppar för ett rimligt pris eller introducera ett retursystem i kafeer och restauranger på Malmö Universitet.

For more information e-mail: fenix@karen.mah.se


Want to share this petition?