Muhtarlık Kaldırılsın

Muhtarlık Kaldırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Maliye Bakanlığı TBMM Adalet Bakanlığı tarafına Kevser Yıldırım bu kampanyayı başlattı

Bütçeye 8 milyar TL yükü olan muhtarlık uygulaması kaldırılmalı!
31 Mart yerel seçimleri artık geride kaldı. Hükümet, illerde hiçbir fonksiyonu olmayan ve 5 yıllık dönemde bütçeye 8 milyar TL yükü olan muhtarlıkların kaldırılması için düzenlemeyi gündemine almalıdır

Bütçeye 8 milyar TL yükü olan muhtarlık uygulaması kaldırılmalı!
Muhtarlık müessesesinin eskiden varolan etkinliği artık kaybolmuştur. Nüfus cüzdan sureti, ikametgah gibi bir çok belge artık Nüfus müdürlüklerinden verilmektedir. Muhtaç aile belirlemesi ise artık SYDV'lerce yapılmaktadır. Adreste bulunmayanların tebligatlarının PTT'den alınmasının sağlanması halinde, muhtarların işlevi bütünüyle ortadan kalkacaktır.


Ülkemizde 18 bini köylerde olmak üzere tam 50 bin 300 muhtarlık bulunmaktadır. Her bir muhtara aylık 2.007 TL maaş ödenmektedir. Ayrıca muhtarların sigorta primleri de Devlet tarafından yatırılmaktadır. Dolaysıyla brüt bazda muhtarlara 2700 TL'lik maaş verilmektedir.

Muhtar maaşlarının bütçeye aylık yükü 2700*50.000 = 135 milyon TL, yıllık yükü ise 1 milyar 620 milyon TL'dir. 5 yıllık yük ise 8 milyar TL'dir. Bunun yanı sıra bir çok belediye, mahalli bütçeyle, muhtarlık binası yaptırmaktadır.

Türkiye bu kadar zengin bir ülke değildir.

Muhtarlık seçimlerinde yaşanan kavgalar, ölümler, nakil aldırmalar bile bu önerinin gündeme alınmasını gerektirmektedir.

Dolaysıyla, 31 Mart 2019 seçimleri de sona ermiş olduğuna göre, Meclis açılır açılmaz, belirli bir nüfus sayısını geçen köyler hariç olmak üzere, bir sonraki yerel seçimlerde muhtarlık seçimlerinin artık yapılmaması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

                                      Kaynak :Memurlar.NetÇözüm hali zaten e- devlet ile hasıl olmuştur. Muhtarlık tamamen işlevsizdir. Devletin üzerindeki bu maaş yükü derhal kaldırılıp onun yerine her mahalleye maaş tutarında sosyal yardımlar yapılabilir ve yahut uzmanların vereceği kararla ihtiyaç olan başka birşey de yapılabilir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.