MALİ MÜŞAVİRLİK BAŞVURULARI VE STAJ SÜRESİ KISALTIMI

MALİ MÜŞAVİRLİK BAŞVURULARI VE STAJ SÜRESİ KISALTIMI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Maliye Bakanlığı (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 0 (312) 415 29 00) ve tarafına mustafa aslan bu kampanyayı başlattı

MALİ MÜŞAVİRLİK BAŞVURULARI VE STAJ SÜRESİ KISALTIMI HAKKINDA
Bilindiği üzere Mali Müşavirlik yapmak için Staj Başlatma ve 3 yıl Staj ve sonrasında Staj bitirme ve yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Bu durum Eğitim Hayatı sonrası Mali Müşavir adayları için çok uzun geçen bir süreç olduğundan yeterli ve bilgili Mali Müşavirler yetişmemekte ve çoğu bu sınava giren meslekle alakası olmayan ve Staj başlatma yeterlilik sınavını geçtikten sonra dışarıdan Staj yapmış gibi görünüp 3 yıl sonunda Bitirme sınavını kazanıp Belge sahibi oluyor. Yönetmeliğe yenilik olarak öneri yapmak için bu yazıyı yazmaktayım; Staj başlatma ve yeterlilik sınavlarının Eğitim hayatı bitiminden sonra Ticaret Meslek Lisesi Mezunu Önlisans Mezunu ve Lisans Mezunu olmak üzere 3 grup halinde yapılması grupların mezuniyet derecesine göre iş hayatlarında Muhasebe Meslek Elemanı Sigortalı Meslek Kolunda çalışan ve işe başlama tarihinden itibaren Lise Mezunları için 7 yıl , Önlisans Mezunları için 5 yıl, Lisans Mezunları için 3 yıl olacak şekilde çalışmaların olması halinde Lise ve Önlisans mezunlarında mali müşavir Staj Başlatma Sınavına girmeye hak kazanması, Staj süresinin her grup için 3 yıldan 6 aya düşürülmesi ve Staj Bitirme Sınavına girebilmesi hususlarının çok sayıda yeterli olmayan ve Mali Müşavirlik fazlalığını ortadan kaldırmaya karşı önlem olacağından Yönetmelikte değişiklik yapılmasının verim ve profesyonel çalışma açısından olumlu yönde gelişmeler olacağından yönetmelikte değişiklikler yapılmalıdır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.