Mali Hizmetler Uzmanları (Ğ) Uzmanları ile aynı mali hakları almak istiyor.

Mali Hizmetler Uzmanları (Ğ) Uzmanları ile aynı mali hakları almak istiyor.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Sağlık Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanları bu kampanyayı başlattı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde istihdam edilmek üzere oluşturulan, Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde sayılarak kariyer meslekler arasında yerini almıştır. Ancak; bir kariyer meslek olan Mali Hizmetler Uzmanlığı, “eşit işe eşit ücret” sloganıyla çıkarılan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, diğer merkez uzmanlarından ayrılarak 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin II-Tazminatlar kısmının A-Özel Hizmet Tazminatı Bölümünün (ğ) bendine dahil edilmemiş; hatta kendi içinde ayrıştırılmış ve ücret adaletsizliği oluşturulmuştur.

Mesleğe alınma, yetiştirilme, görev ve sorumluluklar ile tabi olunan mevzuat yönünden diğer merkez uzmanlıklarından farkı bulunmayan Mali Hizmetler Uzmanlığı, 56 merkez uzmanlık arasında 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatı verilmeyen tek uzmanlıktır.

 666 sayılı KHK’nın amacı doğrultusunda eşit işe eşit ücret uygulamasından sapmanın tek örneği olan Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcılarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendine dahil edilerek yaklaşık 7 yıldır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesini talep etmekteyiz.

Mali hizmetler uzmanlarının sorunları 5018 veya 657 sayılı Kanunda yapılacak bir kaç maddelik değişiklikle çok kolay bir şekilde çözülebilir. 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.