INSTITUSI RAJA - RAJA MELAYU JANGAN DILIBATKAN DALAM KANCAH POLITIK

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Institusi Raja - Raja Melayu adalah suatu Institusi berdaulat yang tidak perlu dilibatkan dalam kancah politik partisan.

Segala masalah yang melibatkan Institusi ini harus diselesaikan secara dalaman tanpa melibatkan masyarakat umum.

Perkara ini penting untuk memastikan Institusi Raja - Raja Melayu tidak disalahgunakan oleh mana - mana pihak bagi kepentingan masing - masing.

Oleh itu petisyen ini dibuat bagi menyokong usaha agar Institusi Raja Berpelembagaan dilindungi daripada sebarang bentuk campurtangan politik.Today: Solidariti YDPA & Sultan Melayu is counting on you

Solidariti YDPA & Sultan Melayu needs your help with “Malaysian Government : INSTITUSI RAJA - RAJA MELAYU JANGAN DILIBATKAN DALAM KANCAH POLITIK”. Join Solidariti YDPA & Sultan Melayu and 3,776 supporters today.