Biadap Terhadap Tentera-Lucut Kerakyatan Koon Yew Yim

Menghina kami, saya bekas yg menentang komunis di Sarawak dan di semenanjung.

Radzi Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia
2 years ago
Shared on Facebook
Tweet