Bitki örtüsüne ve doğal yaşama zarar verecek çimento fabrikası istemiyoruz.

Bitki örtüsüne ve doğal yaşama zarar verecek çimento fabrikası istemiyoruz.

140 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Malatya Valiliği ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: selda timur

CAFANA’DA ÇİMENTO FABRİKASI İSTEMİYORUZ…!

Valilikten, Tarım İl Müdürlüğü'ne, Büyükşehir'den Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkanlarına kadar 12 makam sahibinin sümen altında bir proje var.
Ya imzalanacak ya da yırtıp atılacak…
Bu tamamen siz Malatya’lıların duyarlılığına bağlı!
Görgü köyü yakınlarındaki kurulması düşünülen Çimento Fabrikası, yani Malatyanın batısını çoraklaştıracak, çevreye hastalık yayacak bir proje.

Kısaca size çimento fabrikasının bitkiler ve özellikle kayısımız üzerindeki zararlı etkilerinden kısaca bahsedeyim;
Çimento endüstrisi partiküler hava kirleticileri arasında başta gelir. Özellikle çevreye yaydığı kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO), Azot oksit, ile öğütülmüş kireçtaşı ve kısmen kalsime olmuş kireç taşı ve çimento tozundan oluşmaktadır.
Çimento kaynaklı baca tozları bitki ve yaprakların üst yüzeyinde birikerek renklerin solmasına ve bitkinin ışık ve gaz alışverişini engelleyerek hastalıklı bir hale getirmektedir. Ayrıca fabrikalardan baca tozları toprağın havalanmasını ve drenajını bozarak biyo çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan çimento fabrikalarının çevresinde yaşayan bitkilerde yapılan araştırmalarda değişik bitki türlerinin baca gazlarından önemli ölçüde zarar gördüğü tespit edilmiştir.
Çimento tozları kaysıların büyüme ve gelişmesini engellemekle kalmayıp, kayısının gerek meyve tutumu, yani sayısında, gerekse meyve büyümesinde olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Bir sonraki yazım çimento fabrikasının insan sağlığına olan etkileri üzerine olacak…

Atilla Kantarcı
Kültür Yaşam Derneği Bşk

140 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.