Kampanya Kapatıldı

İnsana Karşı Her Türlü Ayrımcılığa Hayır! Pembe Trambüs Uygulamasına Hayır!

Bu kampanya 244 destekçiye ulaştı


İnsana karşı yapılan her türlü ayrımcılığın önlenmesi gerekmektedir.Pozitif ayrımcılık gibi gösterilmek istense de bu tür ayrımlar kadın ve erkeği bir role sokmakta ve bilinçlere bir eşitsizlik aşılamaktadır.Eşit olmak her bireyin hakkıdır.Kadın ve erkeğin eşitliğinin sağlanması yerine böyle uygulamalarla aslında kadın ve erkek farkı öne çıkarılmakta ve kadınlar ayrıştırılmaktadır.Bunun gibi uygulamalar erkekler için söz konusu olduğu zaman da aynı sonuçlar doğacaktır.Hiçbir şekilde cinsiyet ayrımcılığı kabul edilemez.Aksi hal,toplumda bireylerin ayrışmasına,kadın ve erkek rollerinin oluşmasına,kadın ve erkek figürünün toplumda daha belirgin hale gelmesine,rolüne uygun davranmayan bireyin dışlanmasına,buna istinaden diğer bireylerin rolünün dışına çıkan bireylere ruhsal veya fiziksel tepki göstermesine ve bir haklılık gerekçesi olarak role uymadığının gösterilmesine neden olacaktır.

Üniversite öğrencilerinin 'Pembe Trambüs' uygulaması için kampanya başlatmaları,bu yönde talepte bulunmalarının asıl nedeni trambüslere binişlerin yoğun olması ve bu yüzden belirli sorunlarla karşılaşılmasıdır.Bu talep zaten trambüslerin sayılarının artması ve bunun sonucu yoğunluğun azalması neticesinde çözüme kavuşturulabilecektir.İstenilen 'Pembe Trambüs'ler tamamen amaç dışındadır ve yanlış bir düşüncenin ürünüdür.Bu uygulama yerine sadece trambüs sayılarının artışı soruna yeterli çözümü sunacaktır.

Kadın ve erkek farkı gözetilmeksizin bireyin cinsiyetçiliğine karşı yapılan her türlü ayrım önlenmelidir.Bu uygulamanın toplumda neden olacağı ayrıştırma kabul edilmemelidir.Soruna karşı yanlış bir çözüm üretilmesine engel olmak için siz de bir imza atarak,paylaşımda bulunarak destek olunuz.

 



Bugün Fulya imzanı bekliyor!

Fulya GÜL bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Malatya Büyükşehir Belediyesi: İnsana Karşı Her Türlü Ayrımcılığa Hayır! Pembe Trambüs Uygulamasına Hayır!». Fulya ve imza atan diğer 243 kişiye katıl.