Kampanya Kapatıldı

Mahkemelerin tüm gerekçeli kararları taraf isimleri çıkarılıp internette halka açılsın.

Bu kampanya 2.266 destekçiye ulaştı


Türk hukukunun kaynak metinlerini oluşturan yüksek yargı kararlarının bir bölümü, sıklıkla kısaltılmış olarak, Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının resmi elektronik sitelerinde erişime açılmaktadır. Birinci derece mahkeme kararlarının ise çok azı elektronik ortamda erişime açıktır.  Yargıtay Başkanlığı 2015 yılı sonu itibarı ile yeni Yargıtay kararlarını elektronik erişime açma uygulamasını başlatmıştır.  Ancak Danıştay kararlarının tamamına ve ilk derece mahkeme kararlarına benzer bir erişim henüz mümkün değildir.  

 

YARGI KARARLARI “TÜRK MİLLETİ’NİN MALIDIR”:

Oysa, yayıncı olarak bu kararlara erişim amacıyla yaptığımız ve rutin olarak reddedilen başvurularımız sonunda itirazlarımızdan birini kabul eden T.C. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararında dediği gibi, kesinleşmiş yargı kararları “Türk Milleti’nin malıdır.”

Hukuk yayıncısı olarak, bu kararların bedelsizce kamuya açılmamasını ve daha da kötüsü kamuya bedelsizce açılmayan bu kararların bazılarının seçki olarak özel kanallar yoluyla hiçbir şeffaf prosedür gözetilmeden dağıtılmasını kabul edilemez buluyoruz.

 

YARGI REFORMU İÇİN AÇIK YARGI:

İçerdikleri hakim görüşleri, savcı iddiaları ve avukat dilekçeleriyle uygarlık düzeyimizin barometresi olarak görülerek haklı olarak ortak gündemimizin merkezinde olan, kendimizi devlet makamları önünde koruyabilmek için muhtaç olduğumuz, tabi olduğumuz kuralların önemli bir bölümünü barındıran yargı kararlarının tamamına erişimimiz olmalıdır.

İptal ve yürütmeyi durdurma kararları bakımından durum daha da acildir. Kanun ve KHK dışındaki mevzuatımızın farklı maddelerini veya tamamını, geçici veya kesin olarak, kanuna aykırı olması nedeniyle yürürlükten kaldıran mahkeme kararlarının halka karar günü resmi yayın organları yoluyla duyurulmaması ve dolayısıyla bu kararların bilinmemesi hukuksuzluğa fazlasıyla yakın bir toplumsal hayat demektir.

Sayıları artan reformlarımız bağlamında tüm bu kararların—sadece devlet, avukat ve özel yayın kuruluşlarının seçmeyi uygun buldukları deği--hepsinin ve tam metin olarak, Tekirdağ’dan Trabzon’a, Muğla’dan Erzurum’a, Hakkari’den Eskişehir’e tüm bölgelerimizde yaşayan herkesin, hatta adalet sistemimizle ilgili beyanlarımıza muhatap olan uluslararası kamuoyunun, erişimine açılması gerekmektedir. Bir adalet sisteminin gerçek eksiklikleri ancak bu şekilde ortaya çıkabilir ve gerçek reform ancak gerçek bir tanı sonunda başlayabilir.

 

“OLAĞAN KANUN YOLLARI TÜKENİNCE”, “ÖZEL İSİMLER ÇIKARILARAK” VE “BUNDAN SONRA”:

Yargı kararlarının eksiksizce elektronik ortamda halka açılması önünde gösterilen engeller çoğunlukla, özel verilerin temizlenmesi konusundaki zorluklar ve yargısal faaliyetin sürdüğü durumlarda dosyaların açılmasıyla ilgili endişelerdir.

Yargının aleniyeti bağlamında, duruşma salonunda açık olan herşeyin elektronik ortamda da açık olması gerektiğine tamamen inanmakla beraber, bu endileşeleri de gözeterek, talebimiz:

1 Mevzuat Yürütmeyi durdurma ve iptal kararları durumunda, kararların karar günü tam metin olarak elektronik ortamda yayınlanması uygulamasının,

Diğer kararlar durumunda ise:

2 Olağan kanun yollarının tükendiği (ve bu nedenle “kapandı” denerek arşive kalkacak olan) tüm dava dosyalarındaki,

3 Tüm yargı kararlarının,

4 Tam metin olarak

5 Özel isimler ve adres bilgileri çıkarılarak

6 Dosyadaki son kararın kesinleştiği günün ertesi, bir erteleme olmadan,

7 Resmi bir internet sitesinde yayınlanması uygulamasının

8 En geç 2016 sonunda başlamasıdır.

 

EN MALİYETSİZ, EN ÖNEMLİ YARGI REFORMU:

Geriye dönük metinlerin dijitalleştirilmesi değil, eski metinlerden isimlerin çıkarılması değil, devam eden davalardaki kararların açılması değil, bu aşamada tek istediğimiz, zaten Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi içinde elektronik olarak iletilen ilk derece ve yüksek mahkeme kararlarının, kapanan dosyadaki kesinleşen son yargı kararının kesinleştiği tarihte, özel isimler çıkarılmış olarak erişime elektronik ortamda açılması...  

Yargıtay'ın yeni kararları için bu uygulama 2015 sonu itibarı ile başlamıştır bile.  Talebimiz, aynı uygulamanın kapandı denerek arşive kalkacak olan dosyalardaki tüm ilk derece mahkeme kararlarına ve tabii Danıştay ve idare mahkemesi kararlarına genişletilmesidir.

Kamuya açılacak olacakları için yargıçlarımızın yeni yargı kararlarını UYAP sistemine isimler ve adresler çıkarılmış olarak yüklemesi veya bu işlemin sonradan UYAP sistemi içinde yapılması, son kararın kesinleşmesini takiben ilgili dosyanın UYAP sistemindeki karar metinlerinin kamuya açık bir UYAP sayfasına geçmesi gibi gerekli koordinasyon ve düzenlemeler için yeterli süre ve kaynak olduğuna inanıyoruz.

Türk adaletinin yaklaşımını başka türlü anlamamız, bütünsel olarak değerlendirmemiz, toplum olarak tartışmamız ve—gerekiyorsa—reformlar yaparak değiştirmemiz, yani uygar bir toplum olmamız, başka türlü mümkün olmayacaktır.

 

NEDEN ÖZEL YAYINCI OLARAK BİZ?

Elektronik hukuk yayıncısı olarak Türk kaynak metinleri üzerinde farklı dijital araştırma olanakları, işleme metinler, elektronik yayınlar sunabilmek, yani işimizi yapabilmek istiyoruz.  Bunun için içtihat bilgisine bütünsel erişim şarttır.  Dahası, herkese açılmayan yargı kararlarının keyfi biçimde seçki olarak şeffaf bir prosedür gözetilmeden özel kişi veya kurumlara iletilmesi, hukuk yayıncılık hizmetlerinin yerine “Türk Milleti’nin malı” olduğu söylenen yargı kararlarının bizzat kendilerinin ticari değere dönüşmesi tehlikesini yaratacaktır.

Devletin yargı kararlarının tamamını elektronik ortamda halka açması veya bu kararların tamamı içinde araştırma yapılmasını mümkün kılan bedelsiz bir internet hizmeti sunmasıyla, istendiğinde bu bedelsiz resmi kaynaktan faydalanılabilecek, istendiğindeyse alternatif ücretli hizmetlerden veya bu kararlar üzerine hazırlanan yayınlardan yararlanılabilecektir.  Kanunum.com yayınları açık yargıyı bu yüzden istiyor.

 

NEDEN VATANDAŞ OLARAK BİZ?

Adalet sistemimizle ilgili şikayeti olan, içtihattan bihaber olduğu için haksız yere davasını kaybeden, müvekkilini emsallere erişemediği için gereken özende savunamayan, avukatının yaptıklarını sorgulayamayan, iddianameleri ve kararları gerekçesiz bulan tüm sivil toplum kuruluşu, avukat, savcı, hakim, akademisyen ve—en önemlisi—vatandaşları yargı kararlarının bundan sonra kesinleşmeleri ertesi herkese elektronik ortamda eksiksizce açılması talebimize destek vermeye çağırıyoruz.

Yargıtay'ın 2015 sonunda başlatmış olduğu uygualamanın genişlemesini, tüm mevzuat Yürütmeyi Durdurma ve iptal kararlarının karar gününde, ve olağan kanun yollarının tükendiği tüm dava dosyalarındaki tüm yargı kararlarının da, dosyadaki son yargı kararının kesinleştiği günün ertesi, sadece özel isim ve adresler çıkarılarak, kesintisiz ve bedelsiz olarak resmi bir internet sitesinde yayınlanmasını istiyoruz. 2016 sonundan itibaren.

Yargı kararlarını görmek istiyoruz.

Kanunum.com

 

Not: Yargı kararlarının açılması gereğini ifade eden Adalet Bakanlığı resmi strateji dökümanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Ek olarak UYAP sisteminde hakim ve savcılara açık olan metinlerin avukatlara da açılması için Türkiye Barolar Birliği ve UYAP arasında 2011 yılında gerçekleşen yazışma metnini de aşağıda sondan bir önceki linkte görebilirsiniz.  2015 sonunda Yargıtay kararlarının istisnasız erişime açılması uygulamasıyla ilgili açıklama da son linkte bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2010-2014) - Sayfa 50

Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi (2009) - Sayfa 12

Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı (2009) - Sayfa 9

UYAP sisteminde hakim ve savcılara açık olan metinlerin avukatlara da açılması için Türkiye Barolar Birliği ve UYAP arasında yazışma

Bir başlangıç: Yargıtay kararlarının tamamı erişime açıldıBugün Kanunum.com imzanı bekliyor!

Kanunum.com bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Mahkemelerin tüm gerekçeli kararları taraf isimleri çıkarılıp internette halka açılsın.». Kanunum.com ve imza atan diğer 2.265 kişiye katıl.