Maden ve Enerji Şirketlerini Değil, Doğayı Savun #TorbaYasayıGeriÇek

Maden ve Enerji Şirketlerini Değil, Doğayı Savun #TorbaYasayıGeriÇek

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
Turkiye Buyuk Millet Meclisi ve tarafına Ekoloji Birliği bu kampanyayı başlattı

Maden ve Enerji Şirketlerini Değil, Doğayı Savun!

 #TorbaYasayıGeriÇek 

5 Ekim’de Meclise getirilen Torba Kanun teklifi geçerse, maden ve enerji şirketlerine yeni imtiyazlar tanınacak, doğayı tahrip etme pahasına faaliyetlerine devam edebilmeleri sağlanacak.

Bu nedenle  #TorbaYasayıGeriÇek demek için 107 kurum ve topluluk, 7 siyasi parti imzasıyla bu kampanyayı başlattık.

Sen de, maden ve enerji şirketlerini değil, doğayı savunmak için kampanyayı imzala, paylaş.

Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili alt komisyon ve komisyon görüşmeleri tamamlandı. 

Tüm itirazlarımıza rağmen “Torba Yasa Teklifi” hala geri çekilmedi.  Maddeler tek tek görüşüldü ve bazı düzenlemeler yapıldı. 

Ekoloji Birliği olarak teklif ile ilgili eleştirilerimizi Komisyon’a yazılı olarak iletmiştik.  Madencilik Kanunu’nda değişiklik öngören Madde-3 ve Madde-5’e olan eleştirilerimiz komisyon üyesi muhalefet parti vekillerince ısrarla dile getirilmiş ve komisyon bu eleştirileri dikkate almak zorunda kalmış  ve söz konusu maddeler revize edilerek büyük bir yanlıştan dönülmüştür.

Ancak kaşıkla verip kepçeyle almak misali, teklife yeni bir madde eklenerek (Madde 6), “Ruhsat Sahası Dışında Geçici Tesis Kurulması” başlığı altında, özetle, “Ruhsat alanının çeşitli nedenlerle uygun olmaması, özel mülkiyet izinlerinin alınamaması durumlarında Ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasına izin verilebilecek. Bu madde oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecek ve ruhsatsız alanlar madenciliğe açık hale getirilecektir. Şirketler, işletme projelerini zamanında bilimsel ve rasyonel olarak hazırlamak ve buna uygun ÇED izinlerini almak zorundadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ruhsat alanlarını rasyonel kullanmayan şirketlerin eksik ve kusurlarının sonuçlarına müsamaha gösterilemez. 

Bu teklifte, maden ve enerji şirketlerini denetleyen mekanizmalar "bürokratik engel" olarak tanımlanıyor. Kamu yararına hizmet etmeyen, sermayeyi önceleyen, kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmak isteniyor.  

Son haliyle teklif ile yapılmak istenen değişiklikler nelere yol açacak? 

• Ruhsatsız alanlar madencilik faaliyetlerine açılıyor. Ülkenin yüzölçümünün büyük bir bölümü zaten madencilik alanları olarak ruhsatlandırılmışken bu alan denetimsiz bir şekilde daha da büyütülüyor ve ne olduğu tanımlanmamış geçici tesisler yapılabiliyor.


• Havaya çok miktarda kimyasal ve zehirli gaz salan, araba lastiği, orman ürünleri ve çöp yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Bu teşvik ile biyokütle santrallerinin önü daha da açılıyor.


•Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) kapsamı genişletilerek Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artmasın neden olunuyor.


• Cumhurbaşkanı izni ile T.C. Kanunlarından muaf enerji şirketleri kuruluyor.


• Enerji yatırımları için gereken taşınmazlar kolayca, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak ediliyor ve halkın, köylünün toprakları sermayeye peşkeş çekiliyor.
Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.

• Jeotermal alanların ihalesi daha da kolaylaştırılarak JES’lerin sayısının daha da artmasına neden olunuyor.


• Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor. Bu santrallerin sayısı kontrolsüz bir şekilde verilen teşviklerle daha da arttırılıyor.


Bu kanun teklifinde halk yok, enerji demokrasisi yok, enerji tasarrufu yok, enerji verimliliği yok, ekolojik duyarlılık yok. Teklifte, enerji ve maden şirketlerine daha fazla destek, daha fazla kıyak, kamu denetiminin ortadan kaldırılması, tüm yetkilerin tek adamda, Cumhurbaşkanı’nda toplanması, karın şirketlere, zararın halka yıkılması ve ekolojik yıkım var.

Halihazırda uygulamada olan kanunların bile koruyamadığı doğayı daha da fazla tahrip edecek, sermayenin sahip olduğu ayrıcalıklara yenilerini ekleyerek halkın omuzlarına yeni yükler bindirecek bu kanun teklifi geri çekilmelidir.

NOT: 

Söz konusu kanun teklifi, 3065 Sayılı KDV Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu olmak üzere 7 adet kanunda değişiklik öngörüyor.

İmza veren kurum ve platformlar:

350.org

Alakır Nehri Kardeşliği

Aliağa Çevre Platformu

AMED Ekoloji Derneği

Antalya Ekoloji Meclisi

Artur Çevre Platformu

Artvin Çevre Platformu

Avcılar Kültür Sanat Derneği

Ayvalık Tabiat Platformu

Bakırtepe Çevre Platformu

Balıkesir Çevre Platformu

Bartın Platformu

Bergama Çevre Platformu

Beydağları Kardeşliği

Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu

Bozcaada Forum

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Burhaniye Çevre Platformu

CHP

Çan Çevre Derneği

Çekerek İrmağı Özgür Akacak Platformu

ÇEKÜL Vakfı

Çeşme Çevre Platformu

Çevre ve Arı Koruma Derneği

Çine Yaşam Platformu

DAÇE

Datça Kent Konseyi

Didim Çevre Platformu

Dikili Çevre Platformu

Dikili Kültür ve Çevre Platformu

DİSK

Divriği Kültür Derneği

Divriği Yaşam ve Doğa Platformu

Doğa Derneği

Doğader

Doğanın Çocukları

Doğa Araştırma Derneği

Donkişot Bisiklet Kolektifi

Dört Ayaklı Şehir

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu

Edremit Demokrasi Platformu

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

Ekoharita.org

Ekoloji Birliği

Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)

Elektirik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

EMEP

ESP

Foça Forum

Gelecek için Cumalar Türkiye (Fridays for Future Turkey)

Gelecek Partisi

Gömeç Çevre Platformu

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği

Güney Marmara Dayanışması

Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)

Halkevleri

Hasankeyf Yaşatma Girişimi

Hayvan Hakları İzleme Komitesi

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği

Hayvanlara Adalet Derneği

Her Yer Kazdağları

Hewsel Koruma Platformu

Kapıdağ Dayanışma Platformu

Karaburun Kent Konseyi

Karadeniz İsyandadır Platformu

Karaman Ekoloji Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları İstanbul Dayanışması

Kazdağları Kardeşliği

KESK

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

Koza dağcılık kültür sanat ve spor kulübü

Kuşadası Çevre Platformu

Kuzey Ormanları Savunması

Maltepe Forum

Mardin Ekoloji Derneği

Mersin NKP

Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

MUÇEP

Munzur Çevre Derneği

Munzur Koruma Kurulu//DEDEF

Murat Dağı Koruma Platformu

Nazilli Çevre Platformu

Neda Doğal Yaşam ve Tüketim Kooperatifi

Ordu Çevre Derneği

Orhanlar Dayanışması

Politeknik

Saadet Partisi

Salihli Çevre Derneği

SAMÇEP

Sinop Nükleer Karşıtı Platform

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği

Söke Çevre Platformu

SYKP

Toplumcu Meclis

Toroslar Kardeşliği

Tüm Köy Sen Genel Merkezi

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi

TURÇEP

Türk Tabipler Birliği

Validebağ Savunması

YAŞAMDER

Yaşamve Dayanışma Yolcuları

Yeni Foça Forum

Yeryüzü Derneği

Yeryüzü Kooperatifi

Yeşil Alan Sakinleri Dayanışması

Yeşil Artvin Derneği

Yeşil Düşünce Derneği

Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi 

Yeşil ve Sol Parti

Yunuslara Özgürlük Platformu

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.