Victoria

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA CLIMATIZADA PÚBLICA EN XÀBIA

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 769 firmas!


MISSATGE  DIRIGIT  A TOTS ELS VEÏNS I RESIDENTS DE XÀBIA.  

MENSAJE DIRIGIDO A TODOS LOS VECINOS Y RESIDENTES DE XÀBIA. 

MESSAGE INTENDED FOR ALL INHABITANTS AND RESIDENTS OF XÀBIA.

 

Els veïns i veïnes residents de Xàbia, baix signants, pensem que seria de interès general per a tota la població, tant xiquets, joves, adults i persones majors,  la promoció i construcció d’una piscina climatitzada pública per al desenvolupament i aprenentatge d’un dels més complets i recomanats esports, com ho és la natació.

La creació d’una escola de natació és més que necessària des dels primers anys fins les edats més avançades, i més a una població amb mar.

 Per a xiquets i joves, els quals podrien iniciar-se a la natació correctament.

 Per a adults, per als que seria un al·licient poder practicar esport durant tot l’any junt a la realització d’exercicis programats i dirigits per monitors, amb programes de manteniment i teràpies de salut.

 Per a jubilats, residents estrangers, visitants vacancionals, etc. seria un atractiu més a afegir als que ja en la actualitat compta Xàbia de per si.

Ens agradaria que aquest missatge es fera visible i s’estenguera  a la major part de la població, i, ja que pròximament es presenten eleccions locals, generals i en eleccions posteriors  haguera la possibilitat de que les formacions polítiques candidates es comprometeren PER FI I DE VERES, a la realització d’aquest projecte tan necessari per a Xàbia. 

 

Estendre aquest missatge a amics i veïns del poble de Xàbia.

 

 

Los vecinos y residentes de Jávea, abajo firmantes, pensamos que sería de interés general  para toda la población, tanto niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera  edad,  la promoción y construcción de una piscina climatizada pública para el desarrollo y aprendizaje de uno de los más completos y recomendados de los deportes,  como lo es la natación.

 La creación de una Escuela de Natación  es más que necesaria desde la primera edad hasta la más avanzada, máxime en una población junto al mar.

 Para niños y  jóvenes   quienes dentro de su formación educativa  podrán iniciarse en la natación  desde  sus comienzos  de una forma correcta.

 Para los adultos, para quienes sería un aliciente el poder practicar dicho deporte durante todo el año junto a la realización de ejercicios programados y dirigidos por monitores, con programas de mantenimiento y terapias de salud.

Para jubilados, residentes extranjeros,  visitantes vacaciónales sería un atractivo más a añadir a los antes mencionados y a los que por naturaleza tiene ya Jávea por sí misma.

Nos gustaria que este mensaje se haga visible y se extienda a la mayor parte de la población y, ya que próximamente se presentan elecciones locales, generales y  elecciones posteriores hubiese la posibilidad de que alguna o todas las formaciones políticas que sean candidatas se comprometieran  POR  FIN Y DE FORMA VERAZ,  a la realización de dicho proyecto como necesario para el pueblo de Jávea.

 

Extender este mensaje a amigos y vecinos del pueblo de Jávea.

 

 

The inhabitants and residents of Javea (signed below) think it would be of general interest for all the population, children, youths, adults and older people that the promotion and construction of an air-conditioned public swimming pool would enable the development and learning of swimming, which is one of the most complete and recommended sports.

The creation of a Swimming School is most necessary from the early years until the most advanced and extremely important for a town next to the sea:

For children and youths who, as part of their educational training, could begin with swimming in the correct way, from the start.

 For adults it would be an attraction to be able to practice this sport throughout the whole year together with programmed exercises aiming at instructors, with maintenance programmes and health therapies.

 For retired people, foreign residents and holiday visitors it would be a most attractive addition to that which Javea naturally already has.

We want this message made visible and extended to the majority of the population and presented at the next local and general elections.

Past elections have made promises but now there is a chance that some or all of the political parties will, IN A TRUTHFUL WAY AT LAST make this project happen, that is so necessary for Javea town.

 

Spread this message to friends and inhabitants of Javea.

 Hoy: José Miguel cuenta con tu ayuda

José Miguel Martínez Barco necesita tu ayuda con esta petición «M.I.AYUNTAMIENTO DE XÀBIA: CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA PÚBLICA». Únete a José Miguel y 768 personas que ya han firmado.