Kampanya Kapatıldı

Özel okullardaki asistan adaletsizliğine son!

Bu kampanya 155 destekçiye ulaştı


Ülkemizde yüksek öğretim kurumlarında çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanmaktadır. Bunlardan biri de üniversitelerde bulunan Araştırma Görevlisi kadrosudur. Bu kadro devlet üniversiteleri ile sınırlıdır. Kadronun araştırma ve geliştirme yapmakla doğrudan bir bağlantısı olmamakla beraber bir üniversiteden doktora belgesini alarak mezun olmak için Araştırma Görevlisi olmak da gerekmemektedir. Hal böyle iken özel üniversitelerde çarpık bir anlayış ile içler acısı bir emek sömürüsü ve hakkaniyet ihlali vakidir. Şöyle ki; Türkiye'nin önde gelen özel üniversitelerinde bu mezkur kadro asistanlık olarak tavsif edilmektedir. Özel üniversitelerde bulunan asistanlar özellikle büyük şehirlerde haysiyetli bir hayat sürdürmenin mümkün olmadığı miktarlarda bir burs almakta ve düzenli bir sigorta hakkından mahrum bırakılmaktadır (Bu meyanda bazı okullar özel sağlık sigortaları yaptırmaktadır fakat bunlar kısmi sigortalardır). Bununla birlikte bu okullar öğrencilerine mümkün olduğu kadar az burs vermek için öğrencilerini Tübitak'tan burs almaya teşvik ederek devletin bütçesi üzerinde bir ur gibi bitmektedirler. Hiçbir ücret vermedikleri öğrencilerden de mezuniyet için asistanlık şarttır diyerek bunu zorunlu bir ders kılığına büründürmek sureti ile asistanlık beklemektedirler. İnsanın en temel haklarından biri olan emeğinin karşılığını beklemesi böyle ucuz bir kurnazlıkla sümen altı edilmektedir. Eşitlik ilkesi mucibince devlet üniversitesi olsun özel üniversite olsun bir doktora belgesi almanın gerekli şartları YÖK tarafından belirlenmeli ve herhangi bir iş bu bağlamda zorunluluk olarak getirilmemelidir. Pek tabiidir ki hem devlet hem de özel üniversitelerde insanlar asistanlık yapmalı ve öğretim kabiliyetlerini geliştirmelidirler. Fakat asistanlık yapmayan insanlara devlet üniversitelerinde doktora belgesi veriliyorken özel üniversitelerde asistanlık yapmanın ekstra bir gerekçe olarak sunulması eşitsizliği behemehal sona erdirilmelidir. Bu bağlamda ülkenin her üniversitesinde asistanlık yapan insanlara benzer ücretlerin verilmesi ve asistanlık yapmanın bir zorunluluk olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bu hakkaniyet ihlalinin takdirini şu satırların değerli muhatabına bırakıyorum.

SaygılarımlaBugün Ahmet imzanı bekliyor!

Ahmet ÇINAR bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «M. A. Yekta Saraç: Özel okullardaki asistan adaletsizliğine son!». Ahmet ve imza atan diğer 154 kişiye katıl.