Ohal'de dahil Müstafi olan İstifa eden memurların yeniden atanabilmesi için düzenleme

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Ohal süreci ve öncesinde bakanlık onayı olmadan mesleğinden el çekmek çektirilmek mecburiyetinde kalan müstafi polis memurları ve diğer memurluk mensupları yeniden mesleğe atanmak istediklerinde karşılarında engel olan 657 sayılı Devlet memurları kanunu md 92 ve md 97'nin ayrıca 3201 sayılı emniyet teşkilatı kanunu md. 60'ın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir, sağlık bakanlığı ve bazı bakanlıkların istifa etmiş memurlar için yeniden atanma hususunda kura vb. gibi sistemleri mevcut iken özellikle emniyet teşkilatı mensuplarına böyle bir hak maalesef ki kısıtlanmıştır. 15 temmuz öncesinde ve yapılanmanın temizlenmesi aşamasında emniyet teşkilatı içindeki yapının özellikle kritik birimlerdeki personele mobbing uygulaması, mesleklerinden el çektirtme çabaları ile ayrıca hakkaniyetten yoksun şekilde personele gerekli desteğin sağlanmaması sebebiyle görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Türlü zorluklar karşısında mesleğe adım atmış hiçbir kimse sıkıntı yaşamadan zorunda kalmadan memuriyetini özellikle müstafi sıfatına düşerek bırakmak ayrılmak istemez vatansever polisler devleti milleti için yeniden atanmayı özellikle ülkemizin içinde bulunduğu süreçte çok daha fazla hak etmekte ve devleti adına yeniden görev almak için yüzlercesi binlercesi beklemektedir.