Mülakata Son! Dürüst ve adil bir seçme için mülakatlar kaldırılsın!

Mülakata Son! Dürüst ve adil bir seçme için mülakatlar kaldırılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TBMM tarafına ilhan güngör bu kampanyayı başlattı

     Mülakat adı altında gerçekleştirilen sözlü sınav uygulamaları ve görüşmeler, özü itibariyle nesnellikten uzak, adam kayırmacılık ve tarafgirliğe zemin hazırlayıcı bir niteliğe sahip. Yasalar memur adaylarının, memurların seçim, görevlendirme, görevde yükselme hususlarında ehliyet ve liyakati temel olarak belirlemesine karşın, mülakat/sözlü sınav uygulamalarının nesnellikten uzak, adam kayırmacılık ve adaletsizlik temelinde yükseldiğini/ gerçekleştiğini müşahede ediyoruz.Sadece memur adaylarının değil, aynı zamanda memurların da katıldıkları çeşitli mülakatlarda bahse konu olan bu acı gerçekliğe çok sık rastlıyoruz.Bu yıl gerçekleştirilen 2019 Yurt Dışı Öğretmenlik Mülakatı da yakın ve üzücü bir örnek. Yazılı sınavda 93 puan alan bir adayın mülakatta 49 puan alması istisnai bir örnek de değil! MÜLAKATLARIN; TEK TİP İNSAN YETİŞTİRMEK /ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN BİR BASKI UNSURU, POLİTİK, İDEOLOJİK, SOSYAL VE EKONOMİK BİR RANT KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKARILMASI " TEMEL BİR AHLÂKÎ GÖREV"dir!

Sizleri de bu toplumun sorumlu bir bireyi olarak bu sorumluluğu yüklenmeye ve kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.

GELECEK NESİLLER İÇİN BU KAMPANYAYA DESTEK VER VE BU KAMPANYAYI İMZALAYIP PAYLAŞ !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.