Kampanya Kapatıldı

Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi verilmesini düzenleyen yasa tasarısı geri çekilsin!

Bu kampanya 3.397 destekçiye ulaştı


Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik önerisiyle Müftülüklere doğrudan nikâh kıyma yetkisi verilmesini düzenleyen, kadın ve çocuk haklarını ortadan kaldırmayı, toplumu kutuplaştırmayı amaçlayan Anayasanın temel ilkelerine aykırı yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz!

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Bu tasarı ile getirilmek istenen değişiklik gerekçesinde “vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme yetkisi verilmektedir” denilerek, tasarının yol açacağı tehlikeler makyajlanmakta, söz konusu gerçek durumu yansıtmayan gerekçe ile yasa tasarısının doğuracağı tehlikeli sonuçların toplumdan gizlenmesi amaçlanmaktadır.

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Bu tasarı ile getirilmek istenen değişiklik, Anayasa’nın "değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez" ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Bu tasarı ile getirilmek istenen değişiklik, toplumda yaşanan kutuplaşmayı zirveye çıkaracak nitelikte çok tehlikeli sonuçlar doğuracaktır.

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Bu tasarı ile getirilmek istenen değişiklik, çifte hukuk tartışmasının zeminini güçlendirecektir.

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Bu tasarı ile getirilmek istenen değişiklik, bir dini makamın bu yetkiyi alması, herkesin tabi olduğu “laik hukuk kurallarından” vazgeçilmesi anlamını taşıyacaktır.

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Bu tasarı ile getirilmek istenen değişiklik, toplumun sadece ayrışmasına değil, adalet mekanizmasının bozulmasına da sebep olacaktır.

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Müftülükler dinsel görevi olan makamlar olup evlendirme memuru olarak resmi nikah yetkisi verilmesi, laik Medeni Kanunu yok saymaktır. Anayasamızdaki laiklik ilkesini esas alan Medeni Kanun, yurttaşların bir arada yaşamasının, demokrasinin, kadın haklarının, çocuk haklarının vazgeçilmez güvencesidir.

Yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz :
Ülkemizi yüzyıl geriye götürecek, toplumu ayrıştırarak kadın ve çocuk haklarını ortadan kaldıracak Anayasa ve laik Medeni Kanunu yok sayan bu yanlış ve tehlikeli yasa tasarısının acilen geri çekilmesini istiyoruz.

.................................................................................................

Hep beraber harekete geçerek ülkemizi bu tehlikeden kurtarabilir, tüm Türkiye’nin bu konudan haberdar olup aynı kenetlenmesini sağlayabiliriz. Lütfen başlattığımız bu kampanyayı imzalayalım, paylaşalım, hep birlikte tek yürek, tek ses olalım, birlikte sesimizi duyuralım.Bugün Dilek imzanı bekliyor!

Dilek Tasoren bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren yasa tasarısı geri çekilsin!». Dilek ve imza atan diğer 3.396 kişiye katıl.