Más programas de apoyo a la maternidad en los centros de salud

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!SOL·LICITEM:
Nosaltres, famílies usuàries del programa Ja Tenim Un Fill (JTUF), ens adrecem a
vostès per a sol·licitar-los la seva ampliació.
El JTUF és un espai d'intercanvi per a famílies que ofereix informació i formació a
mares i pares de nounats des d'una doble perspectiva: la salut i l'educació. Amb
el treball conjunt dels professionals de l'Institut Municipal d'Educació i de
l'Institut Català de la Salut, aquest espai ha suposat per a nosaltres un lloc per a
poder parlar d'aquesta nova etapa plena de dubtes, alegries i penes al voltant de
la criança, per a obtenir eines per a cuidar dels nostres nadons i contrarrestar les
informacions errònies o desactualitzades, per escoltar i ser escoltat/da sense ser
jutjat/da, per a apoderar-nos i sentir-nos competents en el nostre nou rol de
mares i pares, per a parar i reflexionar sobre quin tipus de criança volem per
als/les nostres fills/es.
Tot això es tradueix en:
- Un augment del benestar físic i psicològic de les mares/pares i dels/les
seus/ves fills/es.
- La reducció de les visites espontànies al servei de Pediatria.
- La formació d'una xarxa de famílies amb fills/es de la mateixa edat.
Aquests tres aspectes repercuteixen positivament en les famílies a curt i llarg
termini. Els primers mesos del nadó són molt importants per a establir les
dinàmiques familiars, pel què una petita inversió en formació en un primer
moment pot tenir conseqüències psicològiques i de salut de per vida. A més,
estem parlant dels/les nens/es del present, que seran els adults del futur.
De fet, no som tan sols les famílies que hem participat en el JTUF qui en
reconeixem la seva importància. Val la pena destacar que el JTUF va ser
guardonat amb el premi a la millor experiència breu en la 1a Jornada
d'Intercanvi d'Experiències en Salut Comunitària de l'àmbit d'Atenció Primària
Barcelona Ciutat 2015, organitzades per l'Institut Català de la Salut i pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Donats tots aquests avantatges, existeix una gran demanda d'aquest servei
públic en l'entorn i moltes famílies es queden fora sense poder gaudir-ne. Per tot
això, sol·licitem l'ampliació del programa JTUF, tant en els CAPs on ja existeix, on
es podria ampliar el nombre de grups que hi tenen cabuda, com en d'altres CAPs
en els què encara no hi és present. Una petita inverió en un moment tan
important pels nadons repercutirà enormement en el benestar de les famílies i,
per tant, de la societat.
Salutacions,
Mares, pares i familiars del JTUF 2017/2018