Doğrulanmış başarı

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) İskenderun'da da Yapılsın

Bu kampanya 121 destekçi ile değişim yarattı!


İlçelerde ikamet eden bir öğrenci ve bu öğrencinin ailesi LYS sınavına gireceği okulun yerini görmek için birkaç gün öncesinde il merkezine gitmek zorunda kalmakta, sınav için ya bir gün önceden gidip il merkezinde kalmak yada sınav günü sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu içerisinde il merkezine gitmek zorundadır. LYS sınavı 4 oturumda yapılmakta dolayısıyla 4 kez aynı sorunlarla karşılaşmaktayız.

Yüzbinlerce öğrenci ve ailesi LYS Sınavı için yollara düşmektedir.

Sınav stresi içerisinde olan bu çocuklarımız ve aileleri bir de kalacak yer, sınava yetişip yetişememe endişesi yaşamakta, bu kadar stresin içerisinde biz aileler ve öğretmenlerimiz bu çocuklardan başarı beklemekteyiz. Bu işin bir de maddi külfeti var.

İl merkezinde ikamet eden öğrencilerle ilçelerde ikamet eden öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaşanmakta, İl merkezinde ikamet edenler sakin ve zinde bir şekilde sınava girerken, İskenderun’dan sınava girecek çocuklarımız sınava yetişmek için sabahın erken saatlerinde kalkarak uykusuz bir şekilde sınava girmektedirler.

1739 sayılı ve 14.06.1973 tarihli “Milli Eğitim Temel Kanunu’nun” 5’nci maddesinde;

Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Yine aynı kanunun 8’inci maddesinde;

Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır, ibaresi yer almaktadır.

Yukarıda belirttiğim sorunlar dikkate alındığında Milli Eğitim Kanunu’nun 5 ve 8’inci maddelerinin uygulanmadığı görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 10’uncu maddesinde;

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. İbaresi yer almaktadır.

Söz konusu maddelere göre il ve ilçelerde yaşayan insanların imkan ve ihtiyaçlardan eşit şekilde faydalanması gerekirken ne yazık ki eğitim konusunda il merkezlerine ayrıcalık tanınmaktadır.

Kimseye ayrıcalık tanınmadan eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.Bugün Ersoy imzanı bekliyor!

Ersoy KOÇAK bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) İskenderun'da da Yapılsın». Ersoy ve imza atan diğer 120 kişiye katıl.