Borttagandet av L-vägen ska göras i dialog med alla parter och beakta studenternas behov.

Borttagandet av L-vägen ska göras i dialog med alla parter och beakta studenternas behov.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ett gäng Lantmätare started this petition to Lunds Tekniska Högskola and

Lunds Tekniska Högskola har tagit beslutet att upphäva Lantmätarvägen och disponera om lokalerna. Detta beslut togs utan att ha fört en dialog med varken Teknologkåren, V-sektionen eller oss, Lantmäteristudenter. Vi har därför bestämt oss för att visa vårt missnöje med "vår" skolas ledning. Att gå över våra huvud och ta ett sådant här drastiskt beslut visar att LTH inte tar hänsyn till våra studiemiljöer alls.

L-vägen fungerar som en mötesplats för alla oss L-studenter. I åratal har vägen funnits som en träffpunkt för alla oss "Lantare". Under nollningen samlas alla nyantagna här och får att träffa andra i deras klass, mellan föreläsningar och på luncherna har vägen fungerat som ett rastställe för att träffas och lämna sina böcker och dessutom har vägen hjälpt oss Lantmäteristudenter att kunna samlas och plugga inför tentor tillsammans. L-vägen är en trygg plats för oss alla som ger oss lugn och ro i plugget. 

Att ta bort vägen är i sig redan en skamlig handling från LTH, men att inte ens kompensera oss vanliga studenter med någon som helst ersättning är det som vi är upprörda över. Vi hänvisas till V-huset som idag ofta redan är fullt då huset är ett populärt ställe för många LTH-studenter att plugga på. Vi L-studenter kräver därför att antingen få behålla L-vägen som en studieplats eller att flera studieplatser skapas i V-huset som tillgodoser vårt behov. Vi kräver att en dialog förs och att vi studenter även får vara med och lämna synpunkter i dessa utvecklingsplaner. 

Skriv under denna namninsamling om du är en Lantmäteristudent som vill uttrycka ditt missnöje eller om du stöttar L-studenternas kamp för L-vägen.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!