Petition Closed

Stoppa nedläggningen av Lunds konsthall / Stop the closing of Lund Konsthall

This petition had 3,625 supporters


Stoppa nedläggningen av Lunds konsthall

Den 10 december beslutade Kultur- och fritidsnämnden i Lund att ”uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndsammanträdet i februari 2016 återkomma med ett förslag på tidsplan för genomförande av rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa in i dagens och framtidens Lund. En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig verksamhet för att ge plats åt en förnyad.”

Med denna namninsamling ger vi er, Lunds politiker och tjänstemän, mandat att stå upp för Lunds konsthall och undvika ett oåterkalleligt och förödande misstag.

Låt Lunds konsthall vara det rum för samtidskonst som både konsten och medborgarna är värda. En konsthall där intellektuell spets och pedagogisk bredd förenas i en internationell utblick med en lokal förankring. En sådan grundläggande kulturell och demokratisk princip borde en anrik kunskapsstad som Lund ha råd med. Visa mod att stå upp för konstens handlingsutrymme och en gång för alla sluta misstro Lunds konsthall.

Vi stödjer Lunds konsthall, nu och för framtiden!

Skriv under för att motverka den hotande nedläggningen och stöd Lunds konsthall.


/


Stop the closing of Lund's Konsthall

On December 10th, the City of Lund commissioned The Cultural and Leisure Services Department to handle the “reconstruction” of Lund's Konsthall in order to change and modernize its activities. This so-called reconstruction includes drastic alterations to the konsthall's current program, and may result in closure.

With this petition, we submit to the politicians and administrators of The City of Lund our mandate to fight for Lund's Konsthall and avoid an irrevocable and devastating mistake.

Let Lund's Konsthall be the space for contemporary art that both the citizens and the field of art deserve: a konsthall where intellectual distinction is combined with a broad pedagogical scope, and programming is locally committed and internationally significant. Surely, a city that brands itself as a City of Ideas ought to afford its citizens such fundamental cultural and democratic rights. Stand up for the autonomy of art, and once and for all stop the assault on Lund's Konsthall.

We support Lund's Konsthall, now and for the future!

Sign this petition to support Lund's Konsthall and prevent its impending closure.

Today: Anders is counting on you

Anders Kreuger needs your help with “Lunds kommun: Stoppa nedläggningen av Lunds konsthall / Stop the closing of Lund Konsthall”. Join Anders and 3,624 supporters today.