Cấm đặt tên không "thuần việt" đi ngược với xu hướng toàn cầu, cản trở hội nhập

Cấm đặt tên không "thuần việt" đi ngược với xu hướng toàn cầu, cản trở hội nhập

0 a signé. Prochain objectif : 100 !
Quand elle atteindra 100 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
Trung NGUYEN a lancé cette pétition adressée à NGUYEN TT (Công dân)

Kính thưa các bạn, các ông bố bà mẹ,

Nếu đã sống ở nước ngoài, hoặc có gia đình, bạn bè sống ở nước ngoài chúng ta đều đã biết việc không có tên như người sở tại sẽ gây phiền hà, khó khăn trong giao tiếp, và hội nhập. Việc đặt tên bản địa cho các cháu sinh ra ở nước ngoài là việc rất quan trọng, nó giúp các cháu dễ dàng hội nhập, và đây cũng là quyền tự do cở bản.

Việc cấm đặt tên không thuần việt sẽ gây khó khăn cho các cháu trong quá trình làm giấy tờ như khai sinh, hộ chiếu, và đặc biệt các cháu sẽ gặp khó khăn trong hội nhập trong một xu hướng toàn cầu hoá. 

Hãy cùng nhau ký bản kiến nghị huỷ bỏ luât, quy định này để tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu từ lúc đi học đến hội nhập nơi các cháu sinh ra và trưởng thành. Chính vì vậy chúng ta mong muốn có sự tự do lựa chọn tên cho con của mình, thuần việt, thuần tây, hay cả hai văn hoá. 

Cám ơn các bạn đã cùng ký và share rộng rãi để gửi về chính quyền Việt nam

0 a signé. Prochain objectif : 100 !
Quand elle atteindra 100 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !