Petition Closed
Petitioning Llywodraeth Cymru / Welsh Government and 1 other

Rhwystro Trident rhag dod i Gymru / Stop Trident from coming to Wales

(Bilingual) Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y byddai croeso mawr i longau tanfor niwclear (Trident) yn Aberdaugleddau pebyddai Alban annibynol yn dewis cael eu gwared. Does dim lle i Arfau o ddinistr enbyd yng Nghymru. Dylai Llywodraeth Cymru ddatgan nad oes croeso i Trident yng Nghymru --- / --- Wales’ First Minister, Carwyn Jones, said that the UK’s Nuclear Fleet (Trident) would be more than welcome to come to Milford Haven, Pembrokeshire. Wales should not be home to WMDs. The Welsh Government should state uncategorically that there is no place for Trident in Wales.

Letter to
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Prif Weinidog Cymru / Wales' First Minister Carwyn Jones AC/AM
(Bilingual message)

Rwyf newydd lofnodi y ddeiseb canlynol i'w gyflwyno i ---
I just signed the following petition addressed to:
Llywodraeth Cymru / Welsh Government.

----------------
Rhwystro Trident rhag dod i Gymru --- Stop Trident from coming to Wales

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y byddai croeso mawr i longau tanfor niwclear (Trident) yn Aberdaugleddau pebyddai Alban annibynol yn dewis cael eu gwared. Does dim lle i Arfau o ddinistr enbyd yng Nghymru. Dylai Llywodraeth Cymru ddatgan nad oes croeso i Trident yng Nghymru --- --- ---

Wales’ First Minister, Carwyn Jones, said that the UK’s Nuclear Fleet (Trident) would be more than welcome to come to Milford Haven, Pembrokeshire. Wales should not be home to WMDs. The Welsh Government should state uncategorically that there is no place for Trident in Wales.
----------------

Yr eiddoch yn gywir --- Sincerely,