Dydd Gŵyl Dewi Sant i Gymru - Make St. David's Day a national holiday in Wales.

Dydd Gŵyl Dewi Sant i Gymru - Make St. David's Day a national holiday in Wales.

Started
28 February 2022
Petition to
Llywodraeth Cymru and
Signatures: 40Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Started by Dafydd Meurig

Mae’n amlwg nad oes gan San Steffan unrhyw fwriad caniatau i Gymru benderfynu ar ei wyliau banc ei hun.

Galwn felly ar Lywodraeth Cymru a holl gyrff cyhoeddus a thrydydd sector Cymru i roi diwrnod o wyliau i’w staff ar ddydd gŵyl Dewi Sant o 2023 ymlaen, gan ddilyn esiampl Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, a nifer fawr o sefydliadau eraill.

Galwn ymhellach ar y sector breifat i ddilyn yr esiampl, er mwyn creu gŵyl genedlaethol naturiol i Gymru.

——————————

Westminster has made it very clear that it has no intention to allow Wales to make its own decisions regarding bank holidays.

We therefore call on the Welsh Government and all public and third sector bodies in Wales to give their staff a day off on St Davids’s Day from 2023 onwards, following the example set by Cyngor Gwynedd, Snowdonia National Park, and many other organisations.

We further call on the private sector in Wales to follow suit, which in time would create a de-facto public holiday for all our citizens.

Support now
Signatures: 40Next Goal: 50
Support now