Limanlardaki Tekne İndirme (Çekek) Alanları Mevzuata Uygun Olarak Kullanılsın

Limanlardaki Tekne İndirme (Çekek) Alanları Mevzuata Uygun Olarak Kullanılsın

98 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
Başlama tarihi:

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Suat Odabaşı

Teknelerini karada tutup ihtiyaç halinde denize indiren amatör denizciler için tekne indirecek yer bulmak büyük bir dert haline geldi. Yerel limanlardaki çekek yerleri herkese açık olmaları gerekirken keyfi uygulamalarla kullanıma kapatılıyor. Teknelerini römorkla çekerek taşıyan amatör denizciler karaya hapsoldular. 
Eğer limanlardaki çekek yerleri mevzuata uygun olarak kullanılırsa, hem amatör denizciler teknelerini rahatça denize indirebilecekler hem de limanlarda gereksiz ve kullanılmayan tekne kalabalığı önlenmiş olacak. 
Çekek yerleri her zaman tekne indirip çıkartılabilecek şekilde boş tutulmalı ve tüm amatör denizcilere açık olmalıdır. 
Kullanım hakkı ilgili mevzuatla belirlenmiştir ve keyfi uygulamalarla münferit olarak kısıtlanamaz, yasaklanamaz.

98 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.